Wisconsin: Lovci zabili 20% populace vlků během února

  • 11. března 2021
  • 2 minuty čtení
  • 92
Americká služba pro ryby a divokou zvěř odstranila vlky ze seznamu federálních ohrožených druhů 4. ledna 2021 a vrátila pravomoci jednotlivým státním agenturám.

Přítomnost vlků je jedním z nejspornějších problémů venkovských oblastí, s nimiž se Wisconsin potýkal za posledních 20 let. Farmáři a obyvatelé venkova si stěžují, že vlci útočí na hospodářská zvířata a domácí zvířata, a trvají na tom, že lov je jediný způsob, jak regulovat tyto predátory. Ochranáři tvrdí, že populace vlků není podle jejich představ dostatečně velká a zvířata jsou příliš krásná na to, aby byla zabita.

Na vládních stránkách Wisconsin Department of Natural Resources je metodika lovu vlků na letošní únor s vyznačením jednotlivých zón.

Státní ministerstvo přírodních zdrojů odhadlo před lovem, že ve státě je asi 1 000 vlků. Populační cíl ve Wisconsinu je 350 kusů.

Na zasedání Rady pro přírodní zdroje 15. února Rada jednomyslně hlasovala pro kvótu lovu 200 vlků mimo rezervace.

Během sezóny února 2021 mohou být vlci loveni celostátně s výjimkou zón, které jsou pro lov vlků uzavřeny .

Ze schválené kvóty je 119 vlků přiděleno státu a 81 vlků je přiděleno kmenům Ojibwe v reakci na jejich požadavky a v souladu s jejich smluvními právy.

Odžibvejové (občas též Ojibwejové; anglicky Ojibwe nebo Chippewa) představují původní indiánské obyvatelstvo oblasti okolo Velkých jezer. Patří k nejpočetnějším skupinám severoamerických domorodců.

Únorová sezóna lovu vlků 2021 skončila ve středu 24. února v 15 hodin částečným překročením kvóty. Důvodem je složité shromažďování akruálních dat o průběhu lovu.

https://dnr.wisconsin.gov/topic/hunt/wolf/index.html

https://widnr.widen.net/s/g9mtwx6vzw/2021-wolf-regulations