V Bulharsku útočí vlci hlavně během dne

  • 11. srpna 2022
  • 2 minuty čtení
  • 81
V Bulharsku jsou vlci dlouhodobě přítomní. Při současném přístupu k jejich ochraně, už není možné nechat během dne zvířata na pastvě bez pečlivého dozoru.

Podle průzkumů v modelovém regionu Kraishte vlci způsobí škody na 1,5 % domácích zvířat chovaných na pastvě, zatímco v oblasti Pirin toto procento činí dokonce 3,8 %. V obou oblastech jsou útoky a škody hlavně na kozách a ovcích. V Kraishte tvoří škody na kozách 48,4 % všech škod na domácích zvířatech, u ovcí je to 44,6 %. Zajímavé je, že třetí pozici zaujímají psi s 5,6 % ze všech vlky napadených domácích zvířat.

Vlci se rychle adaptovali na noční hlídání stád.

V obou modelových oblastech docházelo k útokům na domácí zvířata především během pastevního dne.

Pro Kraishte je 82 % všech hlášených útoků denních a pro Pirin je tato hodnota 83 %.

Tato jednoznačná převaha denních útoků hovoří o nutnosti zavést opatření na ochranu zvířat během jejich pastvy.

V horských oblastech Bulharska už není možná pastva bez vysokého počtu ovčáků a pasteveckých psů.

Také v Bulharsku byl na popud EU schválen Akční plán pro vlka evropského. Plán je založen, stejně jako u všech podobných dokumentů, na nutnosti přesvědčit veřejnost o prospěšnosti vlků, a hledání řešení jak minimalizovat konflikt mezi člověkem a vlkem. Je nutné zvýšit propagaci vlčí populace a vzájemnou spolupráci zainteresovaných stran pro lepší hospodaření s vlčí populací, aby byla zajištěna dlouhodobá existence vlka v Bulharsku i přes problémy, které to přináší.

b.png

https://www.moew.government.bg/bg/utvurden-e-plan-za-dejstvie-za-evropejskiya-vulk/

https://zapadno.com/2022/08/01/