Švýcarsko: "Lze chov dobytka ještě zachránit?"

  • 10. května 2022
  • 3 minuty čtení
  • 47
Švýcarská asociace pro ochranu venkovských biotopů před velkými šelmami zaslala otevřený dopis vedoucí federálního ministerstva životního prostředí, dopravy, energetiky a komunikací (DETEC) Simonettě Sommarugové (v letech 2015 a 2020 byla také prezidentkou Švýcarské konfederace).

Švýcarská asociace pro ochranu venkovských biotopů před velkými šelmami (VSLvGRT) si aktuálně klade otázku, zda lze švýcarský chov dobytka ještě zachránit. Tak zní název otevřeného dopisu sdružení ministryni životního prostředí Simonettě Sommarugové.

Simonetta_Sommaruga_(2022).jpg

„Vážená paní Sommarugaová.

V krátké době od začátku letošní pastevní sezóny v roce 2022 došlo ve Švýcarsku k masivnímu nárůstu počtu zvířat zabitých vlky. Obrovské škody utrpěly zejména horské kantony Ticino a Wallis. Naprostá většina útoků vlků se odehrála v blízkosti vesnic.

Na konci dubna pasoucí se chovatelé dobytka v Ticinu ventilovali svou frustraci a zoufalství a upozornili Státní radu na důsledky liknavé vlčí politiky. Před vládní budovou v Bellinzoně byly nelegálně vyhozeny desítky bahnic a jehňat zabitých vlky. Pokud se bude situace nadále zhoršovat, spolek se obává, že pastevci vezmou ochranu svých zvířat do svých rukou – budou nuceni přejít do ilegality a odstranit problémové vlky bez souhlasu státu.

Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste naléhala na kantonální úřady s žádostí o rychlé a nebyrokratické vydávání povolení k usmrcování škodlivých vlků v souladu s platnou legislativou. Sdružení navíc vyzývá Spolkovou radu, aby okamžitě a cíleně regulovala vlčí smečky v okolí sídel tak, aby byla zaručena bezpečnost obyvatel a mohlo fungovat zemědělství.

Bez možnosti čelit masivnímu nárůstu útoků vlků se nejistota zasažené venkovské populace zvyšuje na neúnosnou míru. Nelze již zaručit ústavní pořádek, aby horské a vysokohorské pastviny zůstaly otevřené a udržované, a nedocházelo k opouštění venkovských sídel. Hrozí, že farmy budou opuštěny a celá údolí zaniknou.

Vážená paní Sommarugaová, jménem postiženého obyvatelstva vám děkujeme za vyslyšení a zvážení našich obav.“

Mimo realitu je prohlášení provlčích aktivistů ze skupiny Wolf Schweiz (GWS). Zdůrazňují, že počet usmrcených hospodářských zvířat v roce 2021 je relativně nízký, kolem šesti zabitých domácích zvířat na vlka, celkově „jen 853 zabitých" a přitom v některých letech přesáhl 30 kusů zabitých domácích zvířat na jednoho vlka (na přelomu tisíciletí šest vlků zabilo více než 200 hospodářských zvířat). Není podle nich už jiná možnost, bez ochranných opatření nemá letní pastva zvířat budoucnost. Naopak, chtějí postihovat pastevce, kteří nedokáží ochránit zvířata před útoky vlků: „Existují také obavy o dobré životní podmínky zvířat, protože majitelé musí svá zvířata chránit před známými nebezpečími. Zvýšená ochrana stáda není dočasným řešením, ale novou realitou, vlci tady budou, ať se to zemědělcům líbí nebo nelíbí" uzavřel spolek GWS. "

https://www.bauernzeitung.ch/artikel/tiere/weidetierhalter-werden-in-die-illegalitaet-gedraengt-vs-woelfe-bleiben-brav-420799

https://www.schweizerbauer.ch/politik-wirtschaft/agrarpolitik/ist-die-nutztierhaltung-noch-zu-retten/