ŠVÝCARSKÁ NÁRODNÍ RADA CHCE LEPŠÍ OCHRANU PROTI VLKŮM POMOCÍ „ZÓN BEZ VLKŮ“.

  • 22. dubna 2024
  • 2 minuty čtení
  • 987
Národní rada schválila dva návrhy, které požadují vytvoření „zón bez vlků“ a snazší podporu ochrany stád.

Národní rada chce zlepšit ochranu před vlky. Ve středu 17.dubna 2024 v Bernu přijala dva návrhy, které mimo jiné volaly po oblastech bez vlků a jednodušší podpoře ochrany stád.

Jeden návrh chce, aby kantony mohly určit „zóny bez vlků“. V těchto oblastech by měly být schváleny regulační zásahy, pokud „přiměřená ochranná opatření“ nejsou možná. Důvodem bylo, že mnoho stád nebylo možné chránit přiměřenými opatřeními.

Druhý návrh požaduje rychlejší genetické analýzy mrtvých těl zvířat zabitých vlky a rychlejší postupy pro povolení zabíjet problémové vlky. Rozšířit a zjednodušit by se měla také podpora ochrany stád a kompenzační platby majitelům zvířat postižených útoky vlků.

„Problémy způsobené vlky stále nebyly vyřešeny,“ řekl poslanec Benjamin Roduit a odůvodnil tyto dva návrhy exponenciálním růstem vlčí populace. „Revidovaný myslivecký řád vše nevyřešil. Je to otázka bezpečnosti a úcty k majetku. Problém vlků vyžaduje příliš mnoho energie a nákladů a musí být konečně vyřešen," požadoval Roduit. „Jde o to umět střílet vlky tam, kde způsobí konflikt s lidskou činností a chránit je na místech, kde nepředstavují hrozbu.“

Ministr životního prostředí Albert Rösti požádal o odmítnutí návrhů. „Proaktivní regulace jsou možné už dnes a jsou stále plánovány. Zóny bez vlků jsou však stěží možné, protože vlci migrují daleko a zabírají velké prostory.“

Revidovaný myslivecký řád, který umožňuje preventivní odstřel vlků během pěti měsíců v roce, má vstoupit v platnost 1. února 2025. Ve zbývajících měsících mohou kantony regulovat vlčí smečky, které způsobují škody. Už loni v zimě bylo možné vlky preventivně střílet.

https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2024/20240417182313749194158159026_bsd150.aspx