Švédsko: Vlčí populace je výrazně menší

  • 12. června 2024
  • 2 minuty čtení
  • 58
V zimě 2023/24 se populace vlků ve Švédsku s odhadovaným počtem 375 zvířat oproti předchozímu roku zmenšila o 75 zvířat. Podle Agentury pro ochranu životního prostředí jde o „očekávaný pokles“ v souladu s plánovaným snižováním počtu vlků

Populace vlků ve Švédsku plánovaně výrazně klesla. Jak oznámila Švédská agentura pro ochranu životního prostředí, během inventarizace v letech 2023/24 bylo celostátně zaznamenáno celkem asi 375 vlků.

„V předchozí zimě byla populace odhadována na přibližně 450 vlků. Toto je očekávaný pokles, který je v souladu s odstraněním ochrany a licencovaným lovem v roce 2023,“ uvedl úřad.

Podle Agentury pro ochranu životního prostředí se navíc změnilo geografické rozšíření vlků. V jižních okresech bylo více území vlků a méně v severních. Populace vlků v Norsku a Švédsku je inventarizována společně od roku 2014, každoročně stejným způsobem. Celkový počet vlků v obou zemích se pro zimu 2023/24 odhaduje na 440 kusů.

Velikost populace vychází z počtu registrovaných smeček, teritoriálních vlčích párů a mladých zvířat. Sčítání vlků probíhá od 1. října do 31. března a provádí se pomocí sněhových stop, stopových kamer a analýzy DNA moči a exkrementů. Celkový počet vlčích jedinců na územích a počet jednotlivých vlků se pak vypočítá pomocí převodního faktoru.

Švédsko má 6x větší rozlohu a má 6x menší hustotu zalidnění než Česká republika (22,8 obyvatel na km2, Česko 134 obyvatel na km2)

Švédsko a Norsko mají dobře rozvinutou spolupráci v oblasti inventarizace predátorů a každý rok vydávají společnou zprávu o výsledcích inventarizace.

Monitoring populací vlků v zimě 2023–2024 (nina.no)

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/2024/juni/vargstammen-i-sverige-har-minskat/

https://www.schweizerbauer.ch/tiere/uebrige-tiere/schweden-wolfspopulation-deutlich-kleiner