Švédsko: Počet vlků by se měl dále snížit

  • 1. července 2024
  • 2 minuty čtení
  • 96
Švédská agentura pro životní prostředí předložila návrh, jak snížit populaci vlků.

Švédsko je země se spoustou prostoru a panenskou přírodou na mnoha místech. Nejlepší podmínky pro velké predátory, jako jsou vlci. Skandinávci ale udržují populaci vlků na uzdě a budou chtít počty ještě snížit.

Návrhy na základě nejnovějších výzkumů odborníků

Na základě analýz nyní dva výzkumníci pověření Švédskou agenturou pro ochranu životního prostředí poskytli informace o minimální možné populaci vlků ve Švédsku. Vědci odhadli MVP (minimum životaschopné populace) na 170 až 270 vlků. To znamená, že doporučení je alespoň 10 procent pod současnou spodní hranicí 300 vlků.

Pokles populace vlků a genetika

S menším počtem se zvyšuje pravděpodobnost genetického ochuzení populace. Aby se tomu zabránilo, je důležité přistěhovalectví vlků z východních populací. Dva až tři z nich musí každou dekádu přijít z východu a pak co nejdéle předávat své geny. Tím se komplikuje licenční lov.

Bude více individuální a tím pádem i obtížnější. Geneticky kvalitní zvířata lze laboratorně identifikovat, ale při lovu nebude možné posoudit „chovnou hodnotu“ vlka pomocí puškohledu. Mohly by nastat problémy, zejména s EU, protože komisaři v Bruselu se již k lovu vlků ve Švédsku staví kriticky. Vlk má stále vysoký stupeň ochrany, což opakovaně znemožňuje nebo alespoň ztěžuje odstřel vlků například v Německu.

Paradox v řízení vlčí populace v Evropě

Švédská čísla jsou zvláště pozoruhodná vzhledem k diskusi probíhající v Německu o příznivém stavu ochrany populace vlků. Zatímco v Německu se počty vždy pohybují v řádu tisíců vlků, relativně nízký počet ve skandinávské zemi je překvapivý. Švédsko provádí dobré genetické monitorování již léta. Zdá se, že i Švédská agentura pro životní prostředí bere problémy pastevců vážně, zatímco chovatelé dobytka v Německu často zůstávají na druhé koleji. Samotná velikost ukazuje rozdíl: Švédsko má se 450 000 kilometry čtverečními přibližně 15krát větší rozlohu než spolková země Braniborsko, která je stále domovem 700 až 1 000 vlků.

https://www.pirsch.de/news/wolfsjagd-wolfsbestand-soll-weiter-abgesenkt-werden-39250

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/2024/juni/naturvardsverket-faststaller-minimininivaer-och-delegerar-licensjakt-pa-varg-till-lansstyrelserna/

https://www.naturvardsverket.se/en/

https://rovdjur.se/regeringen-fortsatter-att-driva-pa-for-att-halvera-vargstammen/#:~:text=I%20ett%20pressmeddelande%20fr%C3%A5n%20Naturv%C3%A5rdsverket%20den%2020%2F6%20konstaterar,st%C3%B6rre%20biologiskt%20och%20juridiskt%20risktagande%20j%C3%A4mf%C3%B6rt%20med%20idag.