Nová iniciativa chce regulovat vlky ve Švýcarsku

  • 31. ledna 2024
  • 3 minuty čtení
  • 116
Text iniciativy „za účinná regulační opatření proti nekontrolovanému šíření vlků, rysů, medvědů a dravých ptáků všeho druhu“ byla zveřejněna v úterý 30.ledna 2024 ve Spolkovém věstníku. Výbor má do 30. července 2025 nasbírat 100 000 platných podpisů nezbytných k dokončení uzákonění žádosti.

Národní vlčí iniciativa ve Švýcarsku ve svém prohlášení informuje veřejnost o neutěšeném stavu kolem ochrany velkých šelem a dravců.

Za iniciativou stojí výbor vedený bernskou velkou radní Madeleine Amstutzovou:

Snažíme se přispět k ochraně lidí, domácích zvířat a hospodářských zvířat před vlky, chceme řešit problém, který nemůžeme ignorovat.

Populace vlků se od roku 1990 neustále zvyšuje. Za posledních pět let se ve Švýcarsku pětinásobně zvýšil. V roce 2018 byly ještě 4 smečky, nyní je jich 23.

My v iniciativním výboru věříme, že vlci měli ve volné přírodě velmi důležitou roli. Jsme však také toho názoru, že vlk svou inteligencí, velkou přizpůsobivostí a reprodukční dispozicí působí příliš mnoho škod v obydlených oblastech, v obdělávané krajině a v zemědělství.

Jsme přesvědčeni, že názor veřejnosti se změnil.

Právě v zájmu veřejného zdraví a bezpečnosti a pro dobré životní podmínky zvířat jsme spustili lidovou iniciativu „Ochrana lidí, domácích mazlíčků a hospodářských zvířat před vlky“.

Naše hlavní důvody pro vyhlášení iniciativy:

Postiženy jsou všechny regiony ve Švýcarsku.

Škody jsou stále větší.

Rychle rostoucí populace vlků neohrožuje jen majitelé zvířat.

Úbytek druhů v přírodě je smutný, měli bychom investovat naši energii a finanční prostředky do těch druhů, kterým hrozí vyhynutí.

Druhově vhodný chov zvířat na pastvinách je ohrožen.

Ohroženi jsou i psi a kočky.

Biokoridory pro divoká zvířata jsou ničeny, pokud je vše oploceno pěti nebo více dráty.

Střelba na ochranu domácích a hospodářských zvířat musí být beztrestná.

Kromě ovcí a koz jsou vlci napadáni také osli, koně a skot.

Vlk je masožravec a projevuje stále menší plachost a strach z lidí.

Vlk nemá přirozené nepřátele.

Stále více venkovské ekonomiky je vlkem ohroženo.

Psychická zátěž pro majitele zvířat a jejich rodiny je obrovská.

Pokud vlci kolonizují celé Švýcarsko, zbude pro nás a naše děti v lese ještě volný prostor?

Iniciativa navrhuje doplnit do zákona text

Spolková ústava se mění takto:

čl. 79a Vlci

1. Na území Švýcarského národního parku má vlk statut chráněného druhu.

2. Ve zbytku Švýcarska jsou vlci považováni za druh, který lze lovit po celý rok.

Federální shromáždění vydá prováděcí ustanovení k článku 79a Ústavy nejpozději do 2 let po jeho přijetí lidem a kantony.

Výbor iniciativy

Amstutz Madeleine, Sigriswil; Niklaus Blaser, Bärau; Monika D'Incau, Obergoldbach; Beatrice Frey, Oberhofen; Markus Geissbühler, Heimenschwand; Michaela Jungi, Belp; Marco Leuthold, Mamishaus; Alfred Mani, Boltigen; Lore Mani, Boltigen; Walter Mani, Obergoldbach; Christian Nussbaum, Lobsigen; Alexander Oppliger, Manfred Rhyn, Unterlangenegg; Alfred Santschi, Schwanden; Johann Santschi, Seedorf; Hans-Ulrich Siegenthaler, Schwendibach

https://www.wolfsinitiative.ch/

https://www.schweizerbauer.ch/politik-wirtschaft/agrarpolitik/neue-initiative-will-woelfe-baeren-und-greifvoegel-regulieren