Itálie: Pobouření nad přístupem politiků k ochraně pastevectví

  • 4. března 2021
  • 2 minuty čtení
  • 95
Itálie čelí již delší dobu vzrůstající vlně útoků na hospodářská zvířata. Opakovaný útok vlků na stádo ovcí majitele Giorgia Bindiho v Arcidosso po sobě zanechal dalších 14 mrtvých zvířat.

Pobouření nad přístupem politiků vyjádřila paní Mirella Pastorelli , předsedkyně Italského svazu ovčáků (presidente del Comitato Pastori d'Italia).

"Tváří v tvář mnoha dalším útokům“ říká paní Mirella Pastorelli, „ neexistují slova, která by vyjadřovala naši lítost a naši podporu postiženým chovatelům. Jsme unavení, když posloucháme různé politiky, kteří mají plná ústa krásných projevů o soužití s vlky, ale kteří nerealizují žádné opatření na opravdové řešení obrovských problému s vlky. “

„Každý den jsme svědky tragédie zemědělců, kteří ztratili velkou část výsledků své práce a příjmů, kteří cítí obrovskou únavu a frustraci. Je tragické, že u nás stále převládají názory různých zastánců práv vlků, ale nebere se ohled na práva našich zvířat. Jiné evropské státy přijímají předpisy o cíleném a plánovaném odstraňování vlků a jejich hybridů. Pokud tento problém nebude v Itálii vyřešen okamžitě, budeme i nadále svědky takové katastrofy, jako se odehrála v Arcidosso. S důsledky na počet pasených zvířat, zaměstnanost na venkově, údržbu krajiny a budoucnost venkovských oblastí.

Situaci s vlky řešil také italský parlament na jednání Komise pro zemědělství a zemědělsko-potravinářskou výrobu Senátu republiky na podzim loňského roku. Na jednání vystoupila také paní Mirella Pastorelli.


https://www.ilgiunco.net/2021/02/07/i-lupi-attaccano-lo-stesse-gregge-dopo-pochi-giorni-uccisi-sette-pecore-e-sette-agnelli/

https://www.radioradicale.it/scheda/618922/commissione-agricoltura-e-produzione-agroalimentare-del-senato-della-repubblica

Mirella Pastorelli, předsedkyně Italského svazu ovčáků

Mirella Pastorelli , předsedkyně předsedkyně Italského svazu ovčáků ">