82 % obyvatel říká vlkovi „ne“.

  • 20. listopadu 2023
  • 2 minuty čtení
  • 57
Insbrucký institut pro výzkum trhu IMAD provedl průzkum u 590 Jihotyrolanů v březnu a dubnu 2023 ohledně jejich názoru na vlka. „Jde o první reprezentativní průzkum na toto téma v Jižním Tyrolsku. Výsledky jsou proto důležitým odrazem názorů,“ vysvětluje předseda zemského svazu farmářů Leo Tiefenthaler na severu Itálie.

80 procent Jihotyrolanů považuje za zásadně špatné, že se vlci znovu usazují v Jižním Tyrolsku. Naproti tomu pouze 15 procent považuje reintrodukci vlků za „docela“ nebo „velmi dobré“.

Názor veřejnosti na otázku, zda se mají vlci v Jižním Tyrolsku nerušeně šířit, či nikoli, je podobný. Nerušené šíření si nepřeje 82 procent dotázaných. Pouze dvanáct procent zastává názor, že do populací vlků by se nemělo zasahovat.

Důležitým zjištěním průzkumu je, že vlci jsou stále více vnímáni jako hrozba pro bezpečnost lidí. Tři ze čtyř Jihotyrolanů (77 procent) věří, že vlci představují pro lidi velké nebezpečí.

Nebezpečí je hodnoceno jako nejvyšší u dětí (81 procent). 71 procent zastává názor, že vlci jsou nebezpeční jak pro starší lidi, tak pro sportovce a ty, kteří hledají v přírodě rekreaci. 62 procent dotázaných stále vnímá vlky jako nebezpečí pro ně samotné.

Pro 88 procent dotázaných má záchrana pastvin přednost před vlky.

Podle předsedy Zemědělského svazu Lea Tiefenthalera průzkum potvrzuje pocit mezi obyvateli: "Naprostá většina krajanů si nepřeje nekontrolované šíření vlků a nevěří v soužití s ​​velkými šelmami."

foto-1-2048x1536.jpg

„Varovali jsme před vlky roky, ale politici zatím ničeho nedosáhli. Nad vlkem máme stejně malou kontrolu jako před deseti lety.“

Zástupce farmářů Alberich Hofer v této souvislosti zdůraznil: „Vlk není problémem farmářů, ale problému celé společnosti. Dříve nebo později se to dotkne každého v Jižním Tyrolsku. Obyvatelstvo má právo být v přírodě a využívat venkovské oblasti.“

https://www.suedtirolnews.it/wirtschaft/82-prozent-sagen-nein-zum-wolf

https://www.imad.at/