Vlk je zahrnut do zákona o lovu, rozhodla vláda v Dolním Sasku.

  • 2. února 2021
  • 2 minuty čtení
  • 238
Měl to být důležitý signál pro majitele pasoucích se zvířat. Snaha vlády Dolního Saska narazila na nepochopení v Berlíně.

Vládní koalice SPD a CDU se v úterý 3. listopadu 2020 dohodla na odpovídajícím usnesení.

„Hospodaření s vlky přirozeně znamená prevenci prostřednictvím ochrany stáda. Ale nakonec také rychlé odstranění vlka, pokud to nestačí,“ uvedl ministr životního prostředí Dolního Saska Olaf Lies.

Dolní Sasko také požaduje po federální vládě, aby si každý spolkový stát mohl o populaci vlků rozhodovat na základě svého plánu.

CDU v Dolním Sasku prosazuje přijetí tzv. francouzského modelu. Ve Francii je od 1. září 2018 povoleno zabíjet deset až devatenáct procent vlků ročně za účelem regulace populace. Francie si klade za cíl do roku 2023 populaci nepřesahující 500 jvlků.

Federální vláda odmítá požadavek státní vlády Dolního Saska na regulaci populace vlků prostřednictvím řízeného střelby s odkazem na stávající evropské směrnice.

Němečtí chovatelé hospodářských zvířat jsou touto zprávou pobouřeni a obviňují federální ministerstvo životního prostředí, že je opustilo.

„ Jako pastevci a chovatelé pasoucích se zvířat jsme ohromeni a rozzlobeni, protože je jasné, že spolková ministryně životního prostředí Svenja Schulze nechce chránit naše pastviny, ale vystavuje je stále většímu nebezpečí,“ uvádí se v oficiálním dopise Německého svazu chovatelů ovcí.

Podle jejich názoru je správná koncepce územního plánování Německého loveckého svazu, podle které by již neměly být tolerovány teritoriální vlčí smečky v blízkosti městských regionů a v sousedství pasoucích se zvířat.

https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen_im_fokus/der_wolf_in_niedersachsen/niedersaechsische-wolfsverordnung-195016.html

https://www.landundforst.de/landwirtschaft/agrarpolitik/wolf-bejagen-bund-erteilt-niedersachsen-absage-563566

Nová vyhláška o vlcích v Dolním Sasku