Povolení k odstřelu vlků v Německu – aktivisty není potřeba předem informovat.

  • 12. června 2024
  • minuta čtení
  • 48
Prohra aktivistů po rozhodnutí soudu: Okres Uelzen nemusí NABU informovat o plánovaných odstřelech vlků.

V pátek 7.6.2024 správní soud v Lüneburgu zamítl žalobu Německého svazu ochrany přírody, spolku Dolní Sasko (NABU).

NABU chtělo u soudu prosadit, že stát bude muset v budoucnu o všech povoleních k odstřelu vlků informovat předem ekologické sdružení, aniž by byl požádán, aby proti povolení mohli aktivisté co nejúčinněji zakročit a aby mohli podniknout právní kroky proti povolením.

Soudci minulý pátek rozhodli v rozsudku ( čj. 2 A 133/22 ) ve prospěch okresu a zamítli žalobu regionálního sdružení NABU. „Pro vznesený nárok neexistuje žádný právní základ. Účinnou právní ochranu proti udělení výjimečného povolení by NABU mohla dosáhnout i jinými způsoby,“ stojí v oznámení soudu.

Od NABU lze také očekávat, že se bude v rámci zákonných možností aktivně a pravidelně informovat o tom, zda byl takový souhlas udělen.

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterelbe/Kein-Rechtsanspruch-auf-Info-zu-Wolfs-Abschuessen,aktuelllueneburg10714.html

https://www.pirsch.de/news/wolfsabschuss-nabu-muss-nicht-informiert-werden-39155

https://wildundhund.de/wolfsentnahmen-nabu-muss-sich-selbst-informieren/