Německo: Jestli vyhraje vlk, pastevní chov zvířat zmizí

  • 11. května 2022
  • 2 minuty čtení
  • 136
Zemědělské organizace, sdružení majitelů pasoucích se zvířat a zástupci venkovských spolků v Německu volají po ukončení romantického pohledu na vlčí problematiku symbolicky na „Den vlků“.

Všechny tyto organizace zoufale volají po realistické vlčí politice a ukončení vlivu městské romantické představy o soužití s vlky.

Fakta jsou jasná: s ročním tempem růstu populace vlků asi o 30 procent a téměř 4 000 oficiálně potvrzených zabitých pasoucích se zvířat dochází de facto k selhání ochrany stád.

Chov zvířat na pastvě v Německu může ve střednědobém horizontu vymizet, nebude-li urychleně umožněna regulace vlka.

Tiskovou zprávu formou otevřeného dopisu vydaly 30.4.2022.

„Chovatelé ovcí, koz, koní, skotu a volně žijících hospodářských zvířat na pastvě už se nechtějí nechat ponižovat „ekologickými politiky a aktivisty“ a umlčovat penězi daňových poplatníků.

Kdo opravdu chce biologickou rozmanitost a podporovat venkov, zajistit využití travních porostů a kulturní krajiny i do budoucna, musí schválit odstřel nápadných vlků rychle a nebyrokraticky a regulovat celkovou populaci vlka. Federální vláda je nyní povinna realizovat diferencovanou regulaci vlčí populace, jak bylo uvedeno v koaliční smlouvě.

Oficiální neschopnost vlády vypořádat se s vlkem a jednostranné zaměření pouze na ochranu vlka vede k masivní ztrátě biodiverzity v zemědělské krajině a dobrých životních podmínek zvířat na pastvě. Záchrana pastvy hospodářských zvířat není možné zajistit vřelými slovy politiků a šekovou knížkou, ale vyžaduje odvahu postavit se vlčí lobby.

Závody ve zbrojení v opatřeních na ochranu stád narazily na své limity, ignorující vlčí přizpůsobivost a vedou k porcování krajiny a opouštění venkovských oblastí.“

Za signatáře:

generální tajemník Svazu německých farmářů Bernhard Krüsken,

předsedové Svazu německých státních svazů chovů ovcí Alfons Gimber,

Spolkový svaz německých chovatelů koz Bernd Merscher ,

Spolkový svaz pro zemědělství a ochranu přírody, Karl-Heinz Funke,

Sdružení uživatelů půdy,

Action Alliance Forum Nature (AFN)

https://www.schafe-sind-toll.com/

https://www.wnon.de/aktuelles/194-2022-04-30_pressemitteilung_wolf_dbv-vdl-blw-bdz-2.html