„MÍROVÉ SOUŽITÍ“ - ABSURDNÍ POHÁDKA

  • 31. března 2021
  • 2 minuty čtení
  • 350
Konflikty s vlky v Německu přes veškeré opatření stále rostou. „Mírové soužití“ je absurdní pohádka, kterou NABU a další organizace rádi šíří. Soužití mezi pasoucími se zvířaty a vlky nelze zajistit pouze s ploty a psy. Neexistuje žádné praktické opatření na ochranu stáda, které by zabránilo útokům vlků, ty vyžadované působují farmám vysoké náklady a enormní úsilí.

Útoky vlků na ovce a jiná pasoucí se zvířata dosáhly dramatických rozměrů.

Ani dobře chráněná stáda již nejsou bezpečná: vlci útočí i za přítomnosti hlídacích psů - a to stále častěji. Ještě znepokojivější je skutečnost, že přítomnost lidí, blízkost silnic a sídel je již neodradí. V Německu někteří lidé stále věří, že mohou tomuto problému čelit vyššími ploty, stádovými hlídacími psy nebo flutterovou páskou, zatímco vlčí výběh je zajištěn čtyřmetrovými ploty a betonovou podezdívkou.

„Ochranci přírody nesmí přenášet odpovědnost za ochranu stád před vlky na chovatele pasoucích se zvířat. Regulace vlků v Německu je naléhavě nutná,“ říká Wendelin Schmücker, předseda sdružení Förderverein der Deutschen Schafhaltung eV a sám profesionální chovatel ovcí.

V zájmu ochrany pasoucích se zvířat požadují majitelé zvířat aktivní správu vlků.

Aktivní řízení vlčí populace je v Německu nevyhnutelné k zachování pasoucích se zvířat. „Veškerý prostor v evropských zákonech na ochranu přírody, který země jako Francie, Švédsko a Finsko používají k lovu na ochranu pasoucích se zvířat, musí být využíván také v Německu,“ říká Wendelin Schmücker.

Je potřeba vyhlásit příznivý stav vlčí populace a zahrnout vlky do loveckého práva.

Náš problém však není jen na politické úrovni. Dokud si někdo myslí, že vlci mohou klidně přijít kamkoliv, že ochrana stáda je jen otázka peněz, že potřebujeme pouze vyškolit ty hloupé majitele pasoucích se zvířat a pořádat další a další semináře o plotech a psech, velmi se mýlí. „Ve skutečnosti je jen v Německu sedmkrát tolik vlků než ve Švédsku, které - i když je o čtvrtinu větší - již dávno definovalo příznivý stav ochrany 300 vlků,“ uvedl předseda sdružení.

https://www.natuerlich-jagd.de/news/friedliche-koexistenz.html

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Wolf-Nein-Danke-118151369572563/