Bavorské Alpy: Zemědělci se chystají na vlky

  • 19. května 2021
  • 3 minuty čtení
  • 219
Na pastvině farmářky Kathariny Kernové jsou na ukázku nainstalovány dva různé ploty v délce přibližně 50 m, které splňují požadavky na ochranu stád v přítomnosti vlků.

Na jedné straně cesty je drátěný plot, který má další elektrické vodiče ve výšce 20 cm a ve výšce 1,60 m. Na opačné straně je také 1,60 m vysoký elektrický plot s 5 elektrickými vodiči.

Takto musí vypadat ochrana stád před útoky vlků na pastvinách v bavorských Alpách.

Okamžitě je patrná jedna věc: ploty utvářejí krajinu.

Pokud by jen tato farmářka musela oplocovat své vlastní alpské pastviny, potřebovala by osmikilometrový plot, který by stál 700 000 eur (18 milionů korun), říká Katharina Kern.

Ploty by také významně omezily svobodu pohybu turistů a cyklistů v horách, uvádí Bavorské sdružení zemědělců (BBV). Hory by pak byly jako zoo se zvířaty v ohradách.

V celém Bavorsku byla vypočítána potřeba 57 000 km oplocení. Vzhledem k obrovským nákladům nejsou ploty na ochranu stáda také ekonomicky přiměřené řešení.

Bavorské sdružení zemědělců: ploty nejsou praktické řešení.

Není možné všude zarazit kůly do země a následná údržba je také velkým problémem alpských farmářů.

Od určitého data jsou alpští farmáři ze zákona povinni postavit ploty na ochranu pasoucích se zvířat.

Důsledkem bude, že mnozí pastevci už nevyženou zvířata na alpské pastviny, což povede k negativnímu vlivu na kulturní krajinu.

Ploty by byly podle sdružení farmářů nepřekonatelné nejen pro vlky, ale také pro jiná divoká zvířata.

Opatření na ochranu před vlkem je v rozporu s požadavky na pohodu zvířat a způsob jejich chovu, které byly vyžadovány do dnešní doby.

Kulturní krajina v regionu je udržována chováním dobytka na alpských pastvinách. Pokud to již není možné, budou mít turisté úplně jiný obraz hor.

"Nevyužité alpské pastviny mění krajinu a hory. Trvá jen několik let, než les znovu zabere opuštěné pastviny. Bez alpské pastviny zmizí cenné druhy rostlin a živočichů, které najdete pouze zde. Opravdu chce s takovým výsledkem za to zaplatit daňový poplatník vysoké náklady? “ ptá se předseda BBV okresu Rosenheim Josef Bodmaier .

Němečtí politici se neodvažují proti vlkům kvůli blížícím se volbám jasně zakročit, protože je „oblíbeným zvířetem městského národa“. BBV přesto apeluje na politiky, aby podpořili tlak na EU a usilovali o snížení stupně ochrany vlka, podobně jako u bobra.

https://www.br.de/nachrichten/bayern/zaeune-gegen-den-wolf-bauern-sind-skeptisch,SVyJkLy

https://www.bayerischerbauernverband.de/kreisverband/rosenheim/herdenschutzzaeune-19169?lat=50.617109199999994&long=16.230578899999998

https://www.samerbergernachrichten.de/bbv-rosenheim-eindrucksvoll-wolfs-zaeune-demo/

https://www.oberaudorf.de/