Více než 6 z 10 Francouzů dává přednost chovu ovcí před vlkem

  • 29. května 2021
  • 2 minuty čtení
  • 97
62 % proti 33 %. Ještě někde vítězí zdravý rozum. Francouzi by hlavně upřednostňovali chov ovcí před vlkem.

Známá společnost OpinionWay v lednu a září 2020 provedla ve Francii průzkum veřejného mínění „Predace vlků a chov ovcí“.

Po téměř třicetiletém pokusu o soužití nepotěšil výsledek zastánce vlků ve Francii a v celé Evropě.

Vlci jsou problém o kterém ví většina Francouzů

Více než 8 z 10 Francouzů slyšelo o problémech, které vlci představují pro chovatele ovcí. Nejvíce osob nad 50 let (91%) a obyvatel venkovských oblastí (88%).

Téměř 8 z 10 Francouzů chápe utrpení chovatelů ovcí. Tato empatie je ještě silnější u lidí, kteří již slyšeli o problémech s vlky (81%).

A hlavně, více než 6 z 10 Francouzů by upřednostňovalo chov ovcí před přítomností vlků.

Tento názor je výraznější u obyvatel jihovýchodu Francie (69%), kteří byli svědky dopadu vlka na jejich životy více než 20 let.

4 z 10 Francouzů souhlasí s tím, že útoky vlků znemožňují šlechtitelskou práci a že obranná opatření navrhovaná státem jsou nedostatečná.

6 z 10 Francouzů si myslí, že pastevci by měli mít právo se aktivně bránit, když vlci zaútočí na jejich stáda.

Polovina Francouzů by uvítala snížení právní ochrany vlků , to znamená, že vlk by již nebyl považován za chráněný druh.

Nejstarší obyvatelé více podporují zrušení ochrany vlků (54%), zatímco větší část nejmladší generace se domnívá, že druh by měl mít nadále určitý stupeň ochrany.

https://www.leseleveursfaceauxpredateurs.fr/loup-plus-de-6-francais-sur-10-privilegieraient-lelevage-de-brebis-face-au-loup/

* Kvantitativní studie provedené na vzorku 1008 Francouzů ve věku od 18 let. Tento vzorek je reprezentativní pro Francouze ve věku 18 a více let díky zavedení kvót na úrovni pohlaví, věku, CSP, regionu a aglomerace.