Soužití s vlky v Savojských Alpách

  • 18. května 2021
  • 4 minuty čtení
  • 99
Na protest proti provlčí politice se několik francouzských starostů z oblasti Alp nechalo vyfotografovat s národní trikolorní šerpou a puškou v ruce pod heslem „Nenuťte starosty, aby to dělali!“

Francouzské Savojské Alpy na hranici mezi Franci, Itálií a Švýcarském se dlouhodobě potýkají s útoky vlků.

Už od roku 2014 pořádali tamní starostové „Horská setkání pro zachování života v horách a územní regulaci vlků“ (Rencontres de la Montagne, pour une montagne vivante et une gestion territorialisée du loup).

Ve svém prohlášení francouzští starostové uvádějí:

„Pastevectví a cestovní ruch se vzájemně doplňují, cestovní ruch závisí na dobrém stavu pastevectví, které udržuje krajinu i biologickou rozmanitost. Můžeme litovat, že tabuizované slovo „regulace“ vlků se oficiálně nepoužívá, přestože je v myslích prakticky všech chovatelů. Jednoho dne však bude nutné tento problém vyřešit. Zkušenost soužití s vlky v Alpách, založená v zásadě na ideologických lžích, je v konečném důsledku sociální, lidská, ekonomická a ekologická katastrofa, kterou je třeba naléhavě napravit.“

Tuto deklaraci podepsalo po dvacetiletém experimentu soužití s vlky už v roce 2014 více než 420 starostů.

Kvůli zhoršující se situaci založili starostové v roce 2016 „Unii pro ochranu pastevectví a venkovského života“ (l’Union pour la sauvegarde des activités pastorales et rurales – USAPR).

V tiskové zprávě konstatují:

- práce chovatelů je základním pilířem horské a venkovské ekonomiky, zdrojem místních a kvalitních produktů

- soužití s vlky se ukázalo jako nereálné

- přítomnost pasteveckých psů se stává hlavním problémem při plánování letních turistických aktivit

- pozorujeme změnu chování vlků, kteří překonávají ochranná opatření a ztrácejí strach z lidí

- pozorujeme neúčinnost ochranných opatření prováděných po dobu 25 let

- rostoucí obtíže chovatelů konfrontovaných s vlky vedly k omezení jejich činnosti nebo dokonce k opuštění pastvin

Starostové na závěr svého prohlášení zdůrazňují:

O budoucnosti našeho území nelze rozhodnout, aniž bychom zohlednili názory lidí, kteří zde žijí !“

Na ochranu pastevectví, proti rekolonizací ustálených ekosystémů vlky, vystoupilo 34 francouzských vědců.

Vědci, kteří podepsali prohlášení „Obhajoba ekosystémů, které pastevci ještě neopustili“ (Plaidoyer pour des écosystèmes non désertés par les bergers).

Ekonom Gilles Allaire (Inra)

Gérard Balent ekolog (Inra)

Olivier Barrière Jurist (Výzkumný ústav pro rozvoj, IRD)

Claude Béranger Zootechnician (Inra)

Jean-Paul Billaud Sociologist (CNRS)

Jean-Luc Bonniol antropolog (Aix-Marseille University)

Anne-Marie Brisebarre antropolog (CNRS)

Bernard Denis (Veterinární škola, Nantes)

Vinciane Despret Philosopher (University of Lutych)

Christian Deverre sociolog (Inra)

Jean-Pierre Digard antropolog (CNRS)

Laurent Dobremez Agronomist (Národní institut pro výzkum vědy a techniky pro životní prostředí a zemědělství, Irstea)

Jean-Claude Duclos etnolog

Laurent Garde Ecologue (Centrum pro studium a pastorační úspěchy Alpes-Méditerranée, Cerpam)

Emeritní profesor Alfred Grosser, profesor věd Po

Laurent Hazard Agroekolog (Inra)

Ekolog Bernard Hubert (Inra a EHESS)

Gilbert Jolivet Veterinarian (I nra)

Frédéric Joulian etolog a antropolog (EHESS)

Etienne Landais Zootechnicien (ex-DG Montpellier SupAgro)

Guillaume Lebaudy Ethnologist (Aix-Marseille University)

Bernadette Lizet Ethnologist (CNRS and National Museum of Natural History, MNHN)

Michel Meuret Ecologist (Inra)

Sociolog André Micoud (CNRS)

Danielle Musset Ethnologist (Aix-Marseille University)

Agronom Pierre-Louis Osty (Inra)

Michel Petit Economist (Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier, IAM)

Carlo Petrini sociolog, prezident a zakladatel společnosti Slow Food International

Geograf Xavier de Planhol (Paříž-Sorbonna)

Sylvain Plantureux Agronomist (University of Lorraine)

Sociologka Jocelyne Porcher (Inra)

Daniel Travier Ethnologist (Cévennes Valleys Museum)

Pierre-Marie Tri caud Agro-paysagiste (Francouzská federace krajin, FFP)

Marc Vincent Zootechnician (INRA)

Postoj starostů a části vědecké komunity byl částečně vyslyšen a Francie zavedla ochrannou střelbu vlků při útoku na stáda. Podařilo se zmírnit prudký nárůst škod, ale nedošlo k zásadní regulaci vlčí populace, která by zabránila ústupu pastevectví v postižených oblastech.

https://www.pyrenees-pireneus.com/Faune-Pyrenees/Loups/Europe/France/Opposition-Manifestations/Col-du-Glandon/2015-08-22-Rencontres-Montagne-2015-Col-du-Glandon.php

https://www.pyrenees-pireneus.com/Associations-Pyrenees/USAPR-Union-pour-sauvegarde-activites-pastorales-rurales-garante-equilibre-territoires/2016-01-15-Les-Maires-s-expriment-CP-loups-janvier-2015.pdf

http://www.hauteprovenceinfo.com/article-17673-fusil-a-la-main-plusieurs-maires-protestent-contre-les-attaques-de-loup.html

https://www.pyrenees-pireneus.com/Agriculture-Pyrenees/Elevage-Pyrenees/Pastoralisme-Pyrenees/Etudes-Rapports-Reflexions/2014-10-13-Plaidoyer-pour-ecosysteme-non-desertes-par-bergers.php