SEMINÁŘ PRO ŽADATELE - Dotační program - Podpora chovatelů ovcí nebo koz v Moravskoslezském kraji

  • 17. června 2022
  • minuta čtení
  • 87
Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program "Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného" pro rok 2022.

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program "Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného" pro rok 2022. Lhůta pro podávání žádosti na 90% dofinancování ochrany chovatelských stád proti útokům vlků /m.j.nové preventivní opatření na ochranu ovcí nebo koz proti vlkovi obecnému, instalace mobilních košárů včetně vodivé sítě, standardizaci stávajících preventivních opatření a pořízení psa pasteveckého plemene s průkazem původu/, je od 01.07.2022 do 18.07.2022.

Sdružení obcí Jablunkovska v součinnosti s MSK, Místní akční skupinou Jablunkovsko a ORP Třinec a ORP Jablunkov pořádají k výše uvedenému SEMINÁŘ PRO ŽADATELE, který se uskuteční v úterý 21.června t.r. od 16,00 h v bystřickém kině – budova MUZ-IC č.p. 276. Na semináři budou vysvětleny podmínky dotačního programu, specifikace uznatelných nákladů a procedury zpracování projektových žádostí a financování projektových aktivit.

Srdečně zveme všechny drobné chovatelé ovcí a koz!!!

Bystřice - OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

https://www.bystrice.cz/uvod/aktuality/dotacni-program-podpora-chovatelu-ovci-nebo-koz-v-moravskoslezskem-kraji-5244cs.html