Rok 2023. Vlci působí v Česku stále větší škody. Nepřekvapivě.

  • 3. února 2024
  • 3 minuty čtení
  • 189
Podle údajů AOPK v roce 2023 stoupl počet obětí vlků na 113 % zveřejněného stavu z roku 2022.

Údaje zveřejněné na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR www.navratvlku.cz ukazují pouze počty, které jsou zveřejněny na základě protokolů evidovaných AOPK. Skutečné škody jsou proto pochopitelně vyšší a i tato tabulka se bude měnit.

Vzhledem ke lhůtám vyplácení odškodnění neodpovídají statistice náhrad vyplacených škod ve stejném období.

V roce 2023 bylo také zaznamenáno zatím nejvíce útoků vlků na domácí zvířata (297) v novodobé historii ČR a rok 2023 také drží primát v počtu obětí.

Hlavní břímě škod po útocích vlků nesli v roce 2022 chovatelé v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji, kde vlci opakovaně útočili v intravilánu obcí.

Rok 2023 - 861 ks obětí (110 ks skot, kůň a tři psi) s 297 útoků

Rok 2022 - 764 obětí (50 ks skotu a 3 koně) a 293 útoku (původně bylo ohlášeno 691 ks obětí (52 ks skot a kůň) a 263 útoků)

Rok 2021 - 500 ks obětí (65 ks skot a kůň) a 190 útoků 190 500 65

Rok 2020 - 737 ks obětí (46 ks skot a kůň) a 238 protokolů

Rok 2019 - 427 ks obětí (41 ks skot) a 146 protokolů

Rok 2018 - 305 ks obětí (19 skot)

Alarmující je stoupající procento obětí u skotu a koní. V roce 2022 to bylo 7 procent, v roce 2023 to je už 13 procent.

Stoupající počet útoků vlků je nepřímo úměrný počtu chovaných ovcí.

Pro mnoho chovatelů jsou vlčí útoky poslední kapkou k rozhodnutí ukončit chov.

Početní stavy ovcí klesly od počátku rekolonizace vlčí populace za posledních sedm let z 231 694 kusů v roce 2015 na 174 196 kusů v roce 2022.

Ubylo neuvěřitelných 57 498 ks ovcí. To je pokles o 25 %!

Pokles stavu ovcí se stále zrychluje. Jen mezi roky 2020 a 2022 se snížily stavy o dalších 15 %.

Není to jen problém České republiky. Podobný vývoj je možno dokumentovat i v ostatních státech, kde jsou vlci pod přísnou ochranou.

Například v sousedním Sasku, klesl počet chovaných ovcí po příchodu vlků na 40 procent původního stavu. Přitom počet obětí mezi roky 2021 a 2022 v Sasku rekordně stoupl 2,1 krát! Z 383 obětí v roce 2021 na 803 obětí v roce 2022 znamená meziroční nárůst na 210 procent. Podle neúplné statistiky ze Saska k 30.9.2023 bylo evidováno 663 obětí.

Přes 20letou zkušenost s ochranou stád, milionové náklady, snížení počtu „dostupných obětí“ a neúnavnou propagaci vlků ze strany jejich zastánců.

Je to katastrofální výsledek provlčí politiky v Sasku, kterou nám dávají za příklad dobré praxe soužití obyvatel venkova a vlků.

https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-prehled-skodnich-udalosti-2023/

https://www.wolf.sachsen.de/download/Schadensstatistik_Internet_KW39.pdf