Počet obětí vlků v ČR rychle stoupá

  • 28. ledna 2021
  • minuta čtení
  • 697
Podle údajů AOPK bylo v roce 2020 vlky zabito 737 domácích zvířat při 238 útocích.

Na stránkách www.navratvlku.cz uvádí AOPK statistiku napadených domácích zvířat za poslední tři roky.

Počty jsou evidovány pouze na základě protokolů zaslaných AOPK ČR.

Podle těchto údajů stoupl mezi roky 2018 a 2020 počet postižených domácích zvířat 2,42 krát.

Pro rok 2020 uvádí AOPK počet vlků mezi 80 až 100 kusy.

V roce 2020 každý vlk zabil v České republice 7,37 až 9,21 domácích zvířat.

Tabulka škod na domácích zvířatech 2018 - 2020
Rok ovce a kozy skot a koně celkem procenta počet protokolů
2020 691 46 737 242 238
2019 386 41 427 140 146
2018 286 19 305 100
celkem 1363 106 1469