OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT PŘED ÚTOKY VELKÝCH ŠELEM

  • 10. února 2021
  • 2 minuty čtení
  • 478
Dokument Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky: SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ DRUHOVÉ OCHRANY - STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

Jedná se o dokument AOPK, který má chovatelům dát návod, jak postupovat při budování ohrad, které mohou pomoci s ochranou proti útokům vlků.

Standard popisuje doporučená ochranná opatření, která vycházejí z dosud praxí prověřených a úspěšně realizovaných opatření v ČR i v Evropě. Popisovaná opatření představují účinnou ochranu hospodářských zvířat před útoky volně žijících druhů velkých šelem, které se navracejí do české krajiny.

Standard se zaměřuje na řešení preventivního zabezpečení stád ovcí, koz a skotu před útoky vlka obecného a medvěda hnědého. Definovaná preventivní opatření na ochranu stád lze využít i k ochraně hospodářských zvířat před útoky rysa ostrovida, avšak dosavadní zkušenosti ukazují, že účinné ochrany před rysem lze docílit pouze uzavíráním zvířat na noc do uzavřených košárů či chlévů.

Standard dále obsahuje doporučená zabezpečení úlů před útoky medvěda hnědého. Ochrana stád před útoky velkých šelem v oblastech potenciálního výskytu vlka obecného (Mapová galerie – Podklady pro OPŽP – Výskyt vlka obecného, https://mapy.nature.cz) i medvěda hnědého (oblast Moravskoslezských Beskyd, Javorníků, Hostýnsko–Vsetínské hornatiny a Vizovické vrchoviny a Bílých Karpat) by měla primárně splňovat parametry na ochranu před útoky medvěda, neboť jejich naplnění pokryje i ochranu zvířat před útoky vlkem.

Standard je podkladem pro financování preventivních opatření z veřejných prostředků k zabezpečení hospodářských zvířat před útoky velkých šelem (zejména vlka obecného a medvěda hnědého).

Standard není zároveň podkladem pro uznání nároku náhrady škody na domestikovaných zvířatech vlkem, rysem a medvědem podle zákona č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Při přípravě novely zmíněného zákona, která bude připravena v průběhu roku 2021, však bude standard využit pro definování minimálního povinného zabezpečení pasených zvířat pro vznik nároku na náhradu škody.

Tato věta je v zásadním rozporu s výsledky jednání, která kolem tvorby standardů dosud probíhala mezi zástupci zemědělců, ministerstva zemědělství a životního prostředí.

https://standardy.nature.cz/res/archive/218/073115.pdf?seek=1612431946

https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/standard-na-ochranu-hospodarskych-zvirat-se-promita-do-projektu-z-opzp/

OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT PŘED ÚTOKY VELKÝCH ŠELEM - STANDARDY