Ministerstvo zrušilo rozhodnutí umožňující odstřel vlků

  • 8. března 2024
  • 3 minuty čtení
  • 397
Táborská zoologická zahrada a spolek Hlas zvířat dosáhly prvního vítězství za ochranu ohrožených vlků. Ministerstvo životního prostředí totiž před několika dny vyhovělo jejich podnětům a zrušilo sporná rozhodnutí Královéhradeckého kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny, které povolily výjimku ze zákazu vlka usmrtit.

„Ministerstvo životního prostředí uznalo, že rozhodnutí trpí vadami, kvůli kterým jsou nezákonná. Odstřel zdravého vlka je barbarství. Strach z vlků je zbytečný a je uměle udržovaný bajkami a pohádkami v čele té o Červené Karkulce,“ řekl Evžen Korec, ředitel táborské zoologické zahrady.

„Na rozdíl od toho smyšleného příběhu člověku rizika od vlka prakticky nehrozí. Navíc za posledních padesát let není prokázán žádný případ, že by zdravý a volně žijící vlk zabil člověka,“ dodal Korec.

Ministerstvo ve svém rozhodnutí píše, že i přestože bylo procesně správní řízení a vydání rozhodnutí Královéhradeckého kraje v pořádku, chybí přesné definice a specifikace činností, které jsou povolovány, a krajští úředníci nedostatečně odůvodnili převahu veřejného zájmu nad zájmy ochrany přírody.

„Mimo jiné není zřejmé, jakým způsobem bude před ustanovením pohotovostního štábu o konkrétním jedinci rozhodnuto, že je ‚problematický‘,“ píše ve svém rozhodnutí ministerstvo životního prostředí.

A také co bude závazným a nezpochybnitelným výstupem pro žadatele (dost obtížně si lze představit, že to bude pouhá konzultace s Agenturou ochrany přírody a krajiny), že je oprávněn v daném případě v souladu s povolenou výjimkou nevratně odstranit jedince z populace, dodalo ministerstvo.

„Podle požadavků ministerstva detaily v rozhodnutí přepracujeme a doplníme,“ řekl Dan Lechmann, mluvčí Královéhradeckého kraje.

Kraj vydal výjimku loni, a to kvůli zvýšenému výskytu těchto zvířat v kraji. Zastřelit by se mělo jen to zvíře, které ztratilo přirozenou plachost, opakovaně napadá hospodářská zvířata nebo je jinak nebezpečné. Odstřel by byl ale poslední možností, předcházet by mu mělo plašení.

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-ochranci-zvirat-uspeli-v-boji-za-ochranu-vlku-ministerstvo-zrusilo-sporna-rozhodnuti-umoznujici-jejich-odstrel-40463529#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=abtest242_shorts_varD&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

kráceno

.

.

ZOO Tábor:

Dosáhli jsme prvního, ale o to významnějšího vítězství v bitvě za ochranu ohrožených vlků. ???? Ministerstvo životního prostředí v minulých dnech vyhovělo našim podnětům a zrušilo hned několik rozhodnutí umožňujících odstřel těchto krásných zvířat. ❤️ A to včetně rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR povolujících výjimku ze zákazu usmrcovat vlka obecného. Bohužel od podání podnětů vydalo hned několik krajských úřadů nová opatření obecné povahy umožňující to samé, tedy odstřel zdravých v přírodě žijících vlků. ???? I proti nim společně se spolkem Hlas zvířat podáváme námitky a připomínky. Bitva o život chráněných vlků tak bohužel ani zdaleka nekončí. ????

https://www.facebook.com/zootaboreu/photos/dos%C3%A1hli-jsme-prvn%C3%ADho-ale-o-to-v%C3%BDznamn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho-v%C3%ADt%C4%9Bzstv%C3%AD-v-bitv%C4%9B-za-ochranu-ohro%C5%BEen/811777337656075/?paipv=0&eav=Afbz2tjGUwI88Tsxzkt8CuzuDeo4Dz6z1N7kcLFa8gpBBpuQ_r0zTVlPwmngwqxX-J8&_rdr

.

.

Odstřel zdravého vlka je podle něj čiré barbarství. „Vlk je chráněnou šelmou, kterou člověk z naší krajiny už jednou zcela vyhubil. Vlk obecný je v současnosti u nás chráněn jako kriticky ohrožený druh, jeho zabití je tak trestným činem. Vztahuje se na něj také takzvaná Bernská úmluva, tedy Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, podle níž je vlk přísně chráněným živočichem," zdůrazňuje ředitel táborské zoo Korec.

https://www.jcted.cz/80266-taborska-zoo-spolecne-s-pravniky-z-hlasu-zvirat-uspela-v-boji-za-ochranu-vlku/?fbclid=IwAR3qaVxIjT-zCsjoyBjm-yC5bHqlquO-CnH93_s--G4KBRhlNd1-NHquQWI