Kraje suplují stát a pomáhají chovatelům

  • 2. června 2022
  • 2 minuty čtení
  • 89
Rada kraje na své schůzi dne 30. 5. 2022 usnesením č. 45/3215 schválila podmínky dotačního programu "Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného" pro rok 2022.

Cílem dotačního programu je podpořit chovatele ovcí nebo koz při ochraně vybraných hospodářských zvířat proti útokům vlka obecného a účinně předcházet vzniku škod, které vlci působí na těchto hospodářských zvířatech a které jsou v souvislosti s ochranou vlků nahrazovány z veřejného rozpočtu.

Podle tohoto programu se z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytují účelové investiční nebo neinvestiční dotace na:

  1. nové preventivní opatření na ochranu ovcí nebo koz proti vlkovi obecnému, což představuje dotační titul č. 1,
  2. mobilní košár včetně vodivé sítě, což představuje dotační titul č. 2,
  3. standardizaci stávajícího preventivního opatření na ochranu ovcí nebo koz proti vlkovi obecnému, což představuje dotační titul č. 3,
  4. pořízení psa pasteveckého plemene s průkazem původu, což představuje dotační titul č. 4,
  5. Výše dotace činí minimálně 15.000 Kč a maximálně 100.000 Kč.
  6. Jednotlivé dotační tituly lze mezi sebou kombinovat.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený hejtmanem kraje prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc.. Moravskoslezský kraj i takto pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů v souladu s ustanovením § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o krajích").

Jako první v roce 2021 přistoupil k finanční pomoci chovatelům ve vlčích oblastech Královéhradecký kraj. „V srpnu letošního roku (2021) přestal stát chovatelům kompenzovat náklady na ochranu stád před vlky a nový dotační program začne fungovat pravděpodobně až v prvním čtvrtletí příštího roku. Královéhradecký kraj proto vyčlenil tři miliony korun, aby chovatelům kompenzoval náklady na budování pasivní ochrany proti vlkům.“ uvedl náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Bělobrádek.

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podminky-dotacniho-programu-podpora-chovatelu-ovci-nebo-koz-v-oblastech-moravskoslezskeho-kraje-s-vyskytem-vlka-obecneho-pro-rok-2022-12104/

https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kraj-zacal-pomahat-chovatelum-s-ochranou-stad-pred-vlkem-335221/1/