Ke konci března meziročně stoupl v ČR počet útoků i obětí

  • 9. května 2022
  • minuta čtení
  • 292

Podle informací, které zveřejnila AOPK na svých stránkách

https://www.navratvlku.cz

se zvýšil v letošním předjaří počet vlčích útoků oproti roku 2021.

V roce 2021 bylo mimo hlavní sezonu vlčích útoků v lednu až březnu zaevidováno pouze 19 útoků,

v roce 2022 stoupl počet útoků o 32 % na 25.

Počet postižených zvířat stoupl o 52 % z 29 na 44 v roce 2022.

Tyto čísla zahrnují pouze nahlášené útoky a ztráty.

Na první pohled nevypadají počty katastrofálně, ale ukazují na trend, který kopíruje vývoj v ostatních státech.

Přes přijatá opatření budou škody narůstat.

Bohužel se potvrzuje trend nárůstu usmrceného skotu, který je co do počtu srovnatelný s počtem utrápených ovcí a koz.

Prvenství drží Královéhradecký a Liberecký kraj s 21 útoky.

https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-prehled-skodnich-udalosti-2022/