Hnutí DUHA navádí k porušení Zákona na ochranu zvířat proti týrání

  • 15. února 2021
  • 3 minuty čtení
  • 675
Na stránkách http://www.ochranaovci.cz/ Hnutí DUHA nabádá k porušení Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

Podle Vyhlášky č. 21/2013 Sb. ze dne 23. ledna 2013 o stanovení podmínek při chovu psů a koček, Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v § 1 Podmínky chovu psů, v bodě f) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

Na stránkách http://www.ochranaovci.cz/pastevecky-pes/ v oddíle věnovaném radám, jak nejlépe vychovat pasteveckého psa Hnutí DUHA doporučuje:

„Mezi 6. a 8. týdnem věku vezměte štěně od matky a sourozenců“.

To je v jasném rozporu s danou vyhláškou.

Tato chyba dokládá přístup Hnutí DUHA k celé vlčí problematice.

Nerušený návrat vlků je jejich hlavní cíl. Cíl, který jde doslova přes mrtvoly. Mrtvoly pasených zvířat.

A navrhovat odebrání štěňat od kojící matky před zákonem povoleným termínem jen ukazuje, jak relevantní jsou jejich rady na zmírnění škod, které vlci působí.

Není to jediný problém spojený s navrhovanou ochranou stád před vlky.

Část doporučení k ochraně pastvin je v rozporu s welfare pasených zvířat. Zásady pohody zvířat jsou všeobecně akceptovány. Ale kvůli vlkům ustupují do pozadí.

Pochopit podstatu welfare znamená provést podrobnou analýzu všech faktorů, které na zvířata působí. Dle „Rady pro welfare hospodářských zvířat“ (Farm Animal Welfare Council, FAWC) welfare zvířat zahrnuje jak fyzickou zdatnost, tak i pocit spokojenosti, což je mnohem více, než pouhé vyloučení utrpení, jak je některými autory interpretováno. Hlavní zásady, jak zajistit zvířatům život v podmínkách welfare, byly formulovány následujícími koncepcemi (dříve označovanými jako zákon pěti svobod):

svoboda od hladu, žízně a podvýživy

svoboda od nepohodlí

svoboda od bolesti, zranění a onemocnění

svoboda projevit přirozené chování

svoboda od stresu, strachu a úzkosti

Těchto 5 základních koncepcí svobod bylo prof. Websterem z Bristolské univerzity doplněno o šestou koncepci, tj. o možnost „vykonávat svobodně a osobně kontrolu nad vlastní životní pohodou“.

Naplňování těchto koncepcí zvyšuje zvířatům možnost chovat se přirozeně, tak aby docházelo k uspokojování jejich fyziologických a psychických potřeb.

Tyto zásady určitě vlci za plotem nenaplňují.

Každy realisticky uvažující chovatel určitě udělá vše pro ochranu svých zvířat.

Ale ještě nikde se nepodařilo útokům vlků zabránit a vrátit majitelům zvířat klidný spánek.

Problém se nevyřeší stavbou čím dále vyšších plotů a pořízením dalších psů.

To by si měli uvědomit i autoři citovaných stránek.

Jejich projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a Nadací EuroNatur.

http://www.ochranaovci.cz/

https://www.selmy.cz/o-nas/nasi-lide/

http://www.chovzvirat.cz/clanek/675-welfare-zvirat/