Hejtman Červíček s náměstkem Bělobrádkem jednali s vedením AOPK

  • 25. listopadu 2020
  • minuta čtení
  • 382
Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček a náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro životní prostředí a zemědělství Pavel Bělobrádek jednali v Hradci Králové s vedením AOPK.

Hejtman Martin Červíček uvedl dnes na svém facebooku informaci o jednání s vedením Agentury ochrany přírody a krajiny ČR .

"Jak jsem již uvedl v předminulém týdnu, společně s náměstkem Pavlem Bělobrádkem, který odpovědný za oblast životního prostředí a zemědělství, jsme připraveni pokračovat v jednáních k hledání řešení problémů chovatelů ovcí???? v našem kraji, potýkajících se s útoky vlčích???? smeček na svá stáda ovcí a dalších zvířat. Dnes to bylo s vedením Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o její činnosti a plánech na nadcházející období a také jsme položili na stůl i výše uvedené téma. Diskutovali jsme nejenom o náhradách škod chovatelům, o pravidlech a podmínkách pro zabezpečení stád, ale i o šetření mimořádných událostí, o možných změnách do budoucna, a to včetně legislativy a spolupráce zemí EU. ????‍♂️Společným cílem je vytvořit v nejbližší době platformu pro setkávání zástupců ochranářů, samospráv, myslivců, pastevců, ale i drobných chovatelů a společně za přímého zapojení vedení Královéhradeckého kraje nacházet řešení pro ochranu přírody, ale i pro chovatele."