Chovatel ovcí si stěžuje na nečinnost úřadů

  • 26. ledna 2024
  • 3 minuty čtení
  • 176
Chovatel kamerunských ovcí pan Jakoubek z Vyšovatky poslal v září loňského roku stížnost na nečinnost na všechny možné úřady. A to z důvodu že mu jeho početné stádo bylo postupně vyhubeno vlky.

Ozval se mu pouze Obecní úřad Buk s vyjádřením : “Váš email jsem zaregistroval a zároveň jsem se informoval na celou událost u NP Šumava. Pan Mokrý mě sdělil skutečnosti, které popisujete a zároveň uvedl, že vyřízení celé situace většinou trvá cca 2 měsíce. Následně jsem se informoval na Krajském úřadu České Budějovice, Odboru životního prostředí, kde mě bylo sděleno, že celou událost oni zpracují a odesílají na ministerstvo financí dle daného postupu. Po zpracování a odpovědi MF dále kontaktují poškozeného a řeší to s ním. Vaši stížnost jsem jim postoupil jako věcnému odboru. Mgr. Kučera”

Městský úřad Vimperk se vyjádřil tak, že mu tato věc nepřísluší. Údajně to řeší NP Šumava, ale zatím pana Jakoubka nikdo dodnes nekontaktoval.


Znění podané stížnosti od pana Jakoubka :

Prostřednictvím Vašeho úřadu tímto vznáším stížnost proti nečinnosti odpovědných úřadů při řádění vlků ve Vyšovatce.
V roce 2010 jsem začal s chovem kamerunských ovcí, výhradně pro vypásání pozemku, pro který nebylo jiné využití. Stádo se časem rozrostlo na 30 kusů. Vše fungovalo, oplocení bylo v pořádku. Před dvěma lety došlo k prvnímu napadení stáda vlky, tenkrát zabili dvě ovce. Událost jsem ohlásil na policii ve Vimperku, tam to zapsali a tím to skončilo. Letos na jaře začalo docházet k dalším ztrátám ovcí. Před třemi týdny zmizelo přes noc deset ovcí. Vše jsem opět nahlásil policii. Minulý týden došlo opět ke ztrátě 7 ovcí. Dvě jsem našel u plotu pozemku, jedna částečně sežraná, druhá zakousnutá. Opět jsem byl na policii, tam mi nakonec dali kontakt na Ing. Mokrého z NP Šumava. Ten provedl ohledání přímo na místě, včetně fotodokumentace. Následně mi poslal žádost o náhradu škody, kterou jsem i s nálezem veteriny poslal na Jihočeský krajský úřad v Č.B. Zatím bez odezvy.
Chci vědět, proč odpovědné úřady nekonají, když dochází k napadání a zabíjení ovcí (Vyšovatka), telat (V. Březí), daňků (Pravětín), psů (Radhostice). Všichni se vymlouvají na ministerstvo, které ovšem také nekoná. Na vimpersku se již počet vlků zvětšil na 58 kusů. Budeme čekat, až vlci napadnou člověka? Protože ztratili strach z lidí? Chápu počínání našich předků, kteří tuto škodnou na našem území vyhubili. Dvě stě let jsme žili bez vlků, ažněkoho napadlo,že bez vlků nemůžeme žít. Absolutní nesmysl.
A já jsem bohužel bez ovčího stáda. Jiné neplánuji, nebudu přece pěstovat potravu pro vlky. V tomto našem právním státě je zabití vlka větší zločin, než zabití člověka. Jsem proti existenci vlčích smeček na našem území. Nic to přece nepřináší, jen škodu.
Karel Jakoubek
Vyšovatka 6

https://www.sumava.eu/blog/2024/01/18/necinnost-uradu/

https://www.hogn.de/2024/01/23/1-da-hogn-geht-um/tschechien-boehmen-behm-hogn/wolfsriss-schafzuechter-beklagt-untaetigkeit-der-behoerden/178274