ZÁKAZ LOVU V EVROPSKÉ UNII

  • 8. listopadu 2020
  • 2 minuty čtení
  • 523

Absolutní zákaz obchodu, držení a konzumace divokých zvířat v celé Evropě lze považovat za vtip, ale navrhli jej ekologičtí socialisté na plenárním zasedání Evropského parlamentu v Bruselu v dubnu 2020. Zelení fanatici chtěli využít strachu lidí kolem pandemie COVID - 19 a propašovat do zákonů tento bod. Tento pozměňovací návrh předložila frakce sjednocená levice evropská - severská zelená levice, která zahrnuje socialistické, komunistické a ekosocialistické strany. Věří, že obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy zvyšuje riziko pro veřejné zdraví. Návrh na zákaz obchodu a konzumace divokých zvířat by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro lov a ochranu přírody v celé Evropě. Dne 16. dubna však většina poslanců hlasovala proti nebezpečnému pozměňovacímu návrhu k návrhu usnesení o „Koordinované akci EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejích důsledcích“.

Nakonec většina 449 poslanců bylo proti, ale 186 hlasovalo pro. „Je neuvěřitelné, že pro-zvířecím skupinám se podařilo využít panické vlny vyvolané pandemií a navrhnout změnu, která by mohla mít za následek uzavření tisíců společností a ztrátu milionů pracovních míst,“ řekl Marco Dreosto, místopředseda Meziskupiny pro lov a biologickou rozmanitost, kterému se ve spolupráci se sekretariátem FACE (European Federation for Hunting and Conservation) podařilo přesvědčit většinu poslanců, aby tento návrh nepodporovali.

Je to jen další pokus o rewilding, zdivočení naší přírody, o vytlačení lidí z venkova do měst a nahrazení péče o krajinu bezzásahovým principem.

https://wildmen.pl/wiadomosci/zakaz-polowania-w-unii-europejskiej/