Vzteklina se objevila na Slovensku

  • 18. listopadu 2022
  • 2 minuty čtení
  • 318
Vzteklina je onemocnění přenosné na všechny teplokrevné živočichy, přenáší se přímým kontaktem, nejčastěji pokousáním infikovaným zvířetem. Základním příznakem je změna chování zvířete – často agresivita, ztráta plachosti a zvýšená dráždivost.

Státní veterinární správa (SVS) zaznamenala během října a listopadu 2022 nové případy vztekliny v několika evropských státech včetně sousedního Slovenska. Nákaza se objevila také ve Francii, Maďarsku, Rumunsku a Moldavsku. Na Slovensku byla potvrzena u jezevce v obci Jabloň v okrese Humenné na severovýchodě země a ve Francii u psa poblíž Paříže.

Zmíněný nakažený jezevec byl nalezen u slovenských hranic s Polskem a Ukrajinou. U zvířete byly pozorovány změny chování, proto bylo odstřeleno a zasláno k vyšetření, které vzteklinu potvrdilo.

Vzteklina patří mezi nebezpečné nákazy, které jsou povinně hlášeny všemi členskými státy EU. V ČR je dlouhodobě prováděn plošný monitoring vztekliny u lišek, a to na celém území ČR.

I nadále také platí povinnost předvést zvíře, které poranilo člověka, k vyšetření veterinárním lékařem 1. a 5. den po poraněn. Počet zvířat klinicky vyšetřených po poranění člověka za první pololetí 2022 je více než 700. Ani v jednom případě nebylo zjištěno, že by zvíře vykazovalo klinické příznaky onemocnění. Zda jsou psi očkování proti vzteklině, je dlouhodobě součástí kontrol veterinárních inspektorů v chovech psů. Poslední případ vztekliny v ČR byl u lišky zaznamenán před 20 lety. Příznivá nákazová situace zajistila od roku 2004 pro ČR status země prosté vztekliny.

I vzhledem k aktuální nákazové situaci v některých státech SVS upozorňuje, že při případných přesunech psů a dalších vůči vzteklině vnímavých druhů zvířat, ať už jde o přesuny obchodního či neobchodního rázu, je bezpodmínečně nutné dodržovat platné předpisy a zásady bezpečnosti, a to zejména pokud jde o očkování proti vzteklině.

https://www.svscr.cz/v-nekolika-evropskych-zemich-se-vyskytuje-vzteklina-po-7-letech-se-objevila-na-slovensku/