Vlk, turista, pastevecký pes a chovatel

  • 26. června 2023
  • 2 minuty čtení
  • 278
Vlčí aktivisté předkládají veřejnosti obraz, že jediní, kdo mají s přítomností vlků v naší přírodě problém, jsou chovatelé pasených zvířat. Stále více se ukazuje, že přítomnost vlků je problém i pro zachování biodiverzity a segment turistiky.

Když máte na ochranu svého stáda několik pasteveckých psů, dříve nebo později nastanou problémy s ostatní veřejností.

"Když jedna z mých fen "štípla" turistku, tak se můj život úplně změnil. Málem mě chtěli zlynčovat!" uvádí svou osobní zkušenost Elisabeth Moreau, chovatelka ve Vercors. "Je důležité celý problém kolem vlků a pasteveckých psů s veřejností lépe komunikovat, proto jsem se účastnila jednání s Regionálním přírodním parkem a na začátek potlačila svou nedůvěru."

"Od svého návratu v roce 1996 přinesl vlk velké omezení. které chovatele příliš zatěžuje. Musíme tuto zátěž lépe rozložit" připouští Michel Vartanian, viceprezident parku. "Pastevectví je základním prvkem parku, který chceme udržovat. Musíme podporovat chovatele a pastevce. To vyžaduje určité omezení pro turisty. Když už jsou na túře, nesmí křičet na psy, musí zavírat branky, nejezdit rychle na kolech a nechodit ke stádu."

Snaha o nalezení nekonfliktního soužití mezi vlkem, pastevectvím a turistikou naráží na stále větší problémy. Vlci se nechovají podle představ ochranářů, jediná účinná ochrana v podobě několika pasteveckých psů přináší do turisticky exponovaných oblastí napětí a vytváří potenciální problémy. A přitom pouze pastva může udržet požadovanou biodiverzitu.

Současné problémy popisuje "Přírodní regionální parkVercors" na svých stránkách.

"Tyto ekosystémy fungují tak, že jsou vzájemně propojeny, jsou domovem vzácných druhů fauny a flóry a jsou místem základních lidských aktivit ve venkovských oblastech: pastevectví a lesnictví. S vývojem klimatu, návratem vlka a změnami v praxi je rovnováha těchto rámců ohrožena."

https://www.parc-du-vercors.fr/parc/loup-territoire-pour-un-recit-commun

https://www.lafranceagricole.fr/loup/article/841319/le-loup-le-touriste-le-chien-de-protection-et-l-eleveur

https://www.parc-du-vercors.fr/biodiversite