Vlk je na dohled - konflikty a řešení

  • 28. prosince 2022
  • 3 minuty čtení
  • 316
Městskou část populace fascinuje divoký vlk a jeho přítomnost vítá. Na druhou stranu venkovské obyvatelstvo a chovatelé dobytka, kterých se výskyt vlka týká většinou přímo, kritizují postupné nekontrolovatelné šíření vlka.

Tato nová kniha, která vyšla na konci roku 2022, si klade za cíl poskytnout odpovědi na palčivé otázky o vlcích. Otázky jsou pokládány skupinou odborníků, kteří mají svůj rozdílný názor na vlky. Odpovědi poskytují vybraní odborníci, jednoduché a srozumitelné, a obsahují nejnovější informace na téma vlci. Témata sahají od „Vlci dříve a nyní“ přes „Biologii a chování“ až po „Management a právo“ a „Vlk mezi fascinací a strachem“. Kniha prezentuje různé úhly pohledu a měla by zvýšit znalosti o vlcích.

Mnoho lidí bylo z počátku nadšených z návratu vlka.

Brzy se ale ukázalo, že vlk žere kořist, kterou je pro něj snadné ulovit a zabít – vlk zabíjí především ovce, ale i kozy, poníky a telata. To vede k násilnému odmítnutí vlka mezi dotčenými majiteli zvířat. Mají pouto se svými zvířaty, nesou ekonomické škody a obávají se o bezpečnost svých dětí. Studie ukazují, že hluboká propast v postojích k vlkům rozděluje lidi napříč Evropou po línii město x venkov.

"Integrace vlka do krajiny osídlené lidmi je jako kvadratura kruhu." Člověk nevyhnutelně získá tento dojem, když zažije, jak se různé zájmy střetávají. Naivní milovníci zvířat, ochránci přírody, myslivci, zemědělci, majitelé lesů, lidé z měst i na venkově stojí proti sobě často nesmiřitelně.

Předkládaná práce chce přispět k objektivitě diskuse a lepší informovanosti. V 10 kapitolách a 93 otázkách je vyjádřen obsáhlý a pokud možno neutrální postoj k výskytu v minulosti i dnes, k biologii vlka, k vlku v kulturní krajině, k ochraně stád a managementu vlků v Německo, Itálie, Rakousko, Švýcarsko a Francie, vztah mezi vlky, psy a lidmi. Na 93 otázek odpovídá 26 odborníků srozumitelným způsobem. Aktuálně nejaktuálnější a nejobsáhlejší dílo na téma vlci, které obsahuje i některé barevné fotografie, lze vřele doporučit jak přátelům, tak odpůrcům vlka.“

Například známý biolog zvěře a dlouholetý mnichovský univerzitní profesor Wolfgang Schröder vidí vlka trochu jinak, než v minulosti. Prof. Schröder je jedním z hlavních autorů antologie "Der Wolf im Visier". Předpovídá výrazný nárůst populace, který s sebou přinese mnohem více konfliktů s lidmi a zvířaty. „Vlci jsou stále odvážnější. Jsou čím dál blíže osadám. Přicházejí stále blíže k domům. A to nemůžete ignorovat. Musíte být opatrní a udržovat vlka plachým,“ varoval Schröder. Komplexní ochrana stád není možná. Zabíjením jednotlivých zvířat se ale problém neřeší, pokračuje profesor. Připomíná pokusy o odstranění problémových vlků v

severním Německu, které trvaly měsíce a stály stovky tisíc eur. "Bez kontroly vlků to v budoucnu nepůjde."

Profesor Wolfgang Schröder (1941) vyrostl na farmě ve Štýrsku. Studoval biologii a ekologii divoké zvěře v USA. V roce 1971 byl s Fritzem Nüßleinem na Institutu pro lovecké studie Lesnické fakulty Získal titul doktor lesnických věd (Dr. les.) PhD. Pracoval jako vědecký asistent v ústavu, nejdříve v Hannu. Stal se mimořádným profesorem biologie a managementu divoké zvěře na Technické univerzitě v Mnichově (TUM).

https://www.isbn.de/buch/9788868395698_der-wolf-im-visier-konflikte-und-loesungsansaetze.htm

https://www.athesia-tappeiner.it/de/9788868395698

https://www.topagrar.com/rind/news/wildtierbiologe-warnt-vor-gewoehnung-der-woelfe-an-den-menschen-12719039.html

https://www.stol.it/artikel/chronik/woelfe-haben-schon-hunde-von-wanderern-gefressen