Vlčí útoky na lidi: aktualizace za období 2002–2020

  • 14. května 2021
  • 2 minuty čtení
  • 1084
Vědci z Norsk institutt for naturforskning - Norský institut pro výzkum přírody (NINA) posoudili 489 případů útoků vlků na lidi v období 2002 až 2020, které považovali za dostatečně doložené.

Většina posuzovaných útoků je spojená se vzteklinou - 380 případů. Celkem bylo v této studii dokumentováno 26 zabitých lidí prokazatelně vlky.

Útoky byly dokumentovány v Kanadě, USA, Chorvatsku, Polsku, Itálii, Íránu, Iráku, Izraeli, Indii, Kyrgyzstánu, Turecku, Kazachstánu, Ukrajině, Bělorusku, Moldavsku, Rusku, Mongolsku, Arménii, Ázerbájdžánu, Tádžikistánu a Saúdské Arábii.

Kromě toho vědci našli téměř stejný počet případů, které nezahrnuli do těchto čísel, kvůli špatné dokumentaci.

Hlavní autor výzkumu John Linnell říká:

" Pravděpodobnost, že na vás zaútočí vlk je nízká. Zároveň musíme říci, že není nulová. Příčiny útoků predátorů jsou složitější. Zdá se, že některé útoky souvisejí s nízkou hustotou divoké kořisti a vysokou hustotou lidí žijících ve špatných podmínkách. Další případy se týkaly situací, kdy vlci projevují nebojácné chování vůči lidem a hledají potravu na skládkách nebo kde domácí zvířata jsou běžnou kořistí vlků."

"V zásadě nemáme důvod se vlků panicky bát, ale musíme ho samozřejmě velmi respektovat. Vlk je dravec, který se živí zabíjením kořistí, která je větší a rychlejší než my lidé. Chovejte se, jako byste se setkali s cizím volně pobíhajícím psem " radí Linnell.

Musí zabránit nebezpečným situacím

Výzkumník vidí potřebu dodržovat jasné postupy, jak zabránit vzniku nebezpečných situací a rychle reagovat, když nastanou. Je také důležité zvýšit povědomí veřejnosti o tématu vlků jako o reálném ohrožení lidí a zlepšit komunikaci s laickou veřejností.

"Útoky medvědů jsou mnohem lépe zdokumentované a vysvětlované než riziko, které si spojujeme s vlky. Získali jsme více informací o pozadí vlčích útoků. V této souvislosti existuje velká podobnost mezi vlky a medvědy. Proto je možné dosáhnout společné komunikační strategie a opatření zaměřených na předcházení útoků těchto predátorů," říká Linnell.

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2729772

Wolf attacks on humans: an update for 2002–2020

Linnell, John D.C.; Kovtun, Ekaterina; Rouart, Ive

Research report

Linnell, J. D. C., Kovtun, E. & Rouart, I. 2021. Wolf attacks on humans: an update for 2002–2020. NINA Report 1944. Norwegian Institute for Nature Research.