Vlčí mlha

  • 25. března 2024
  • 2 minuty čtení
  • 174
Ministerstvo životního prostředí zrušilo výjimku na lov problémových vlků, kterou vydal loni v létě Královéhradecký kraj. Důvodem této výjimky byl fakt, že několik vlků v Podkrkonoší ztratilo plachost a někteří se přiblížili až na vzdálenost třiceti metrů od člověka.

Krajský úřad v Hradci Králové vydal rozhodnutí z podnětu Výzkumného institutu ochrany genofondů a Mendelovy univerzity v Brně. Vycházel z dlouhodobého plánu péče o vlka a z ministerského Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu jedinců vlka s problematickým chováním. Nešlo tedy o bezprostřední povolení k odstřelu, ale o administrativní rámec, který po vyčerpání všech možností na zapuzení vlka lov umožní, přičemž případný odstřel by byl až poslední možností a předcházelo by mu odborné posouzení.

Přesto ke zrušení výjimky došlo.

Podle ministerstva chybí v rozhodnutí kraje přesné definice činností, které jsou povolovány, a krajští úředníci prý také nedostatečně odůvodnili převahu veřejného zájmu nad zájmy ochrany přírody a ani přesně nedefinovali, co u vlka znamená termín „problematický“. Přitom přítomnost vlků na Broumovsku a v přilehlých oblastech Trutnovska, kde měla zmíněná výjimka platit, doprovázejí brutální útoky vlčích smeček na hospodářská zvířata, a pokud vlci ztratí plachost, hrozí i možný útok na lidi.

V takovém případě by měl jít zájem ochrany přírody samozřejmě stranou.

Krajský úřad tady znění výjimky, která byla první vlaštovkou v řešení problémů s vlky, přepracuje a bude doufat, že ji ministerstvo znovu nezruší. Přitom farmáři i obyvatelé v postižených regionech čekají místo ochranářské vlčí mlhy na praktická a především účinná řešení těchto problémů.

Ta ale Ministerstvo životního prostředí nenabízí.

Oldřich Přibík

Týdeník Zemědělec číslo 13/2024, str. 3, 25.března 2024