Verdikt soudu kvůli pasteveckým psům: klid sousedů má přednost před ochranou stáda

  • 9. října 2023
  • 3 minuty čtení
  • 238
Pastevecký pes patří k nejúčinnějším metodám ochrany stáda před útoky vlků. Přesto se jeho využití neobejde bez omezení hlavně v zastavěném území. Kvůli štěkajícím pasteveckým psům soud rozhodl, že i na území vlků má klid sousedů přednost před ochranou stáda

Majitel hospodářských zvířat musí na noc, v neděli a o svátcích zamykat své hlídací pastevecké psy, aby obyvatelé nebyli rušeni psím štěkotem. Ochrana zvířat před útoky vlků musí být až na druhém místě.

Jak to bude funguvat v praxi?

Ve vlčích oblastech lze zakázat používání pasteveckých hlídacích psů hospodářských zvířat ve venkovním prostředí, aby nedocházelo k výraznému rušení okolí bezdůvodným psím štěkotem v noci a v době poledního klidu, o nedělích a svátcích.

Rozhodl o tom Vyšší správní soud Severního Porýní-Vestfálska a zamítl tak stížnost zemědělce z okresu Rhein-Sieg proti mimořádnému rozhodnutí kolínského správního soudu, který mu omezil používání pasteveckých psů.

Žadatel pracuje jako zemědělec na částečný úvazek a chová 46 hospodářských zvířat (gallowayský skot, poníky, osly, kozy a ovce) na pastvinách, které přímo hraničí s vesnickou a obytnou zástavbou. Zvířata se zdržují téměř výhradně ve dne a převážně v noci na pastvinách obklopených cca 1,20 m vysokým elektrickým ohradníkem.

K ochraně zvířat před vlky používá žalobce také sedm pasteveckých hlídacích psů, kteří často a nepřetržitě štěkají.

Obec Windeck po stížnostech sousedů nařídila stěžovateli umístit hlídací psy v uzavřené budově od 22:00 do 6:00 a v neděli a ve svátek od 13:00 do 15:00.

Správní soud v Kolíně nad Rýnem naléhavou žádost stěžovatele zamítl. Neodkladná stížnostt neuspěla ani u Vyššího správního soudu. Soud zjistil, že štěkot psů způsobil sousedům „více než jen mírné obtěžování“ a porušil zákon o kontrole imisí Severního Porýní-Vestfálska.

Podle soudu existují drtivé důkazy o tom, že štěkot pasteveckých psů na ochranu hospodářských zvířat způsobuje více než jen drobné obtěžování sousedů, a proto porušuje státní zákon o znečištění životního prostředí nadměrným hlukem.

Podle názoru soudu je ve venkovské oblasti psí štěkot do určité míry součástí místního prostředí. Neustálé štěkání ve vlčí oblasti ale nemá absolutní přednost před oprávněným zájmem sousedů, aby nebyli rušeni více, než je podle soudců přiměřené.

Místo používání pasteveckých psů má podle soudu zemědělec využívat stáj, ve které může ustájit alespoň některá ze svých zvířat, a spoléhat na elektrický ohradník, který odpovídá aktuálním směrnicím o financování doporučených opatření proti vlkům, i bez pasteveckých psů.

https://www.topagrar.com/rind/news/urteil-nachbars-ruhe-hat-auch-im-wolfsgebiet-vorrang-vor-herdenschutz-13496668.html

https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/tierhaltung-im-nachbarrecht-37-hundegebell_idesk_PI17574_HI628941.html

https://de.nachrichten.yahoo.com/urteil-herdenhunde-m%C3%BCssen-wegen-l%C3%A4rmbel%C3%A4stigung-114011178.html

https://www.reddit.com/r/dezwo/comments/170kqy2/urteil_nachbars_ruhe_hat_auch_im_wolfsgebiet/