Vědec varuje: Vlci mohou zabít i člověka

  • 11. srpna 2023
  • 3 minuty čtení
  • 451
Kanadský výzkumník vlků Valerius Geist tvrdí:"Pokud se lidé nebudou bránit, vlci zvítězí."

Valerius Geist, profesor biologie University of Calgary, dnes 83letý biolog se celý svůj profesní život domníval, že vlci nemohou být pro člověka nebezpeční. Když se však přestěhoval do svého domova důchodců na ostrově Vancouver (Kanada), ukázalo se, že se mýlil. Zažil, jak vlci zabíjeli psy, pronásledovali jeho sousedy, kroužili kolem jeho ženy a nakonec i kolem jeho.

Podle Geista je důvodem, proč se vlk zdá mnoha lidem neškodný, skutečnost, že toto zvíře bylo od počátku 20. století prakticky vyhubeno. V Kanadě byli obyvatelé často ozbrojeni a zabíjeli vlky dříve, než zaútočili.

Vlci mohou být pro člověka nebezpeční – různá stádia návyku

Na základě nedávných zkušeností Geist dospěl k závěru, že: Pokud se lidé nebudou bránit, vlci se stanou útočníky. Útoky podle něj nepřicházejí zčistajasna. Biolog vysvětluje, že takovým útokům spíše předcházejí různé fáze přivykání na člověka. Vypracoval stupnici se sedmi stupni.

První fáze: Jeleni, srnci a další divoká zvířata prchají před vlkem do vesnic a měst.

Ve druhé fázi se vlci podle teorie Valeria Geista přibližují k domům hlavně v noci. To se pozná mimo jiné podle neklidného štěkání psů nebo vytí vlků.

Ve třetí fázi se vlci odváží vstoupit do obydlených oblastí i během dne.

Vlk útočí na psy a hospodářská zvířata

Ve čtvrté fázi už podle Valeria Geista nelze vlky přehlížet. Přes den napadají psy a hospodářská zvířata, například krávy, i když se nacházejí v bezprostřední blízkosti domů. Přicházejí na terasy a do zahrad.

V páté fázi přibývá útoků na hospodářská zvířata: V této fázi dochází například k objíždění a pronásledování jezdců nebo ke zranění větších hospodářských zvířat, například skotu. Najdou se s utrženýma ušima, ocasem nebo se zohavenými genitáliemi.

Šestého stupně je dosaženo, když se vlci v těsné blízkosti člověka zdají být krotcí. Šťouchají do chodců nosem, tahají je za oblečení nebo je dokonce štípou do rukou. Zvířata už nelze odehnat.

Ve finále v sedmé fázi vlci konečně ztratí ostych před lidmi. Člověk by se možná ještě dokázal ubránit jednomu vlkovi, ale proti celé smečce by ani ozbrojený člověk neměl šanci.

Pozorování Valeria Geista pocházejí z Kanady. Ministerstvo životního prostředí Dolního Saska doporučuje v případě kontaktu s vlkem tleskat.

Vlk: 489 útoků na lidi po celém světě

V letech 2002 až 2020 vědci zjistili 489 útoků po celém světě, z nichž 26 skončilo smrtí. Hlavními konfliktními oblastmi jsou Írán, Turecko a Indie. Většinu (78 %) útoků lze přičíst onemocnění vzteklinou.

Studii NINA využívá také Spolkové ministerstvo životního prostředí. Na domovské stránce je také uvedeno: Pokud vlci získali zkušenost, že vnímání lidské přítomnosti nemá negativní důsledky, reagují při setkání s lidmi a vozidly obvykle opatrně, ale ne extrémně plaše, a obvykle odklusávají bez přílišného spěchu.

Potrava je pro vlky pozitivním stimulem

Potravně podmínění vlci se od ostatních vlků liší tím, že se o člověka zajímají na základě pozitivních podnětů a aktivně vyhledávají jeho blízkost. Pokud se očekávané pozitivní podněty (např. potrava) nedostaví, může se podle ministerstva u dotyčných vlků vyvinout dotěrné, drzé a v nejhorším případě agresivní chování.

Vlci jsou přísně chráněni. K zastřelení je nutné úřední povolení. Dolnosaský ministr životního prostředí Olaf Lies nevidí v jednorázovém přiblížení zvědavého mladého vlka žádný problém. Pokud však zvířata ztratí odstup a opakovaně se k člověku přiblíží, jediným řešením je jejich usmrcení, řekl.

Zdroj: Kreiszeitung / IPPEN.MEDIA

https://www.infojet.cz/blog/biolog-varuje-vlci-mohou-zabit-i-cloveka/