Újmová vyhláška v platnosti. Paušální náhrada za vlky je schválená

  • 4. ledna 2023
  • minuta čtení
  • 1404
VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2022, (újmová vyhláška) kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření

Tato vyhláška stanoví podmínky poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření. V našem případě za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného.

Vyhláška obsahuje způsob výpočtu náhrady za hektar pasené plochy v oblastech s výskytem vlka.

Od 1 do 51 hektarů se počítá s postupně se snižující sazbou (přibližně od 12194 Kč na 1 ha po 4939 Kč za 51 ha).

Nad 52 ha se počítá s částkou 4900 Kč/ha/rok.

Za rok 2022 budou chovatelé ovcí a koz moci žádat do konce března 2023.

Celé znění naleznete na: https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2022/sb0200-2022.pdf