Švédský pragmatismus v zacházení s vlky

  • 8. dubna 2023
  • 2 minuty čtení
  • 336
V neděli 2.dubna 2023 byl ve Švédsku zastřelen další vlk, který se často vyskytoval v osadách a jejich okolí

Vyskytne se problém s vlky, problém je rychle vyřešen. S obtížným a vysoce emocionálním tématem ochrany vlků to může být někdy tak snadné, alespoň pokud žijete ve Švédsku.

Správní rada kraje Västernorrlandřeší problémy s vlky rychle a ke spokojenosti místních obyvatel.

Nedávno přišla zpráva o úspěšném lovu na jednoho ze tří vlků, kteří opakovaně pobývali ve vesnicích Voxna, Homna a Gammel-Homna ve švédské obci Ovanåker a projevovali jen malý strach z lidí.

K podobnému případu nyní došlo také v Östavall, malém městě v obci Ånge ve švédské provincii Västernorrland. Tři různí vlci se pohybovali v okruhu méně než dva kilometry kolem těchto osad.

Vlci, kteří byli v obydlených oblastech dříve, se pravděpodobně vrátí znovu. Z tohoto důvodu byli také obyvatelé okolních oblastí zemskou správou požádáni, aby si všímali všeho, co by mohlo vlky přitahovat. Například krmení jiné divoké zvěře v blízkosti osad může přilákat vlky a způsobit, že se budou chovat méně ustrašeně.

O problémovém chování vlka provinční správa poprvé informovala 22. března 2023. Povolení k odstřelu jednoho z vlků pak bylo uděleno 23. března 2023 – z preventivních důvodů.

V neděli (2. dubna 2023) v uvedené oblasti zachytila ​​kamera vlka v blízkosti vesnice. Následně vyrazili v neděli ráno po stopách vlka speciálně pověření myslivci a vlk byl krátce nato zastřelen.

Problém byl vyřešen pět týdnů poté, co zvíře udělalo první stopu tlapou ve vesnici.

Můžeme porovnat tento pragmatický postup vůči vlkům ve Švédsku s návrhem "Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného" z pera AOPK v České republice.

Västernorrland (Västernorrlands län) je kraj ležící na sever od středu Švédska.

Na svých stránkách informuje obyvatele, jak se chovat v blízkosti vlků a pokusit se předcházet nebezpečným situacím.

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---vasternorrland/2023-03-22-varg-kring-omradet-runt-ostavall.html

https://www.natuerlich-jagd.de/news/schwedischer-pragmatismus-im-umgang-mit-woelfen/

https://www.skandobs.se/

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/vsc-publikationer/om-du-moter-varg.pdf

https://www.asz.cz/clanek/10164/stanovisko-schok-a-asz-cr-k-pohotovostnimu-planu-pro-reseni-situaci-s-problematickym-vlkem/