Strach z vlka, který prostupuje naši kolektivní paměť, lze vysvětlit historickou zkušeností.

  • 8. června 2022
  • 3 minuty čtení
  • 405
Vlk je pro člověka nebezpečný, připomíná historik Jean-Marc Moriceau, profesor na univerzitě v Caen.

Je těžké si představit, že vlk, dnešní symbol biodiverzity, vzbuzoval u našich předků takový strach. Jak to vysvětlíte?

Jean-Marc Moriceau: Od starověku až do začátku 20. století byl pro lidi vlk ve Francii a v zahraničí veřejný nepřítel. Bylo to zvíře, bestie , která mohla zpochybnit nadvládu člověka nad svým vlastním přežitím útokem na dobytek a na samotné obyvatele venkova. Vyskytoval se na celém území Francie s výjimkou Korsiky. Můj výzkum (1) dokazuje, že vlk má na svědomí od 15.století několik tisíc úmrtí na našem území. Oběťmi byly především děti, které hlídaly stáda.

Jsme si jisti, že naši předkové nepřeháněli?

J.-MM: Historik má ke studiu a křížové kontrole tisíce dokumentů: osobní záznamy, administrativní zprávy, korespondenci od intendantů, prefektů a starostů, lékařské záznamy, hospitalizace, rytiny, obrazy, notářské zápisy, pozůstalé svědky, kteří vyprávějí své zkušenosti v dopisech… Rozsudek parlamentu v Toulouse například uvádí nejméně 500 úmrtí v letech 1600 až 1605. Když se podíváme na velmi vzácné vedené matriky úmrtí, které uvádějí 67 obětí pro tři obce, můžeme pouze potvrdit údaje daná úřady.

Proč ta nenávist k vlkům?

J.-MM: Hlavním důvodem lovu vlků je útok na dobytek. Kolem roku 1780 zde bylo 10 000 telat a krav, 8 000 až 10 000 koní, 100 000 až 150 000 ovcí sežraných vlky. To jsou značná čísla. Vlka nenáviděli všichni, včetně měšťanů. Obyvatelé měst umístili své úspory do pronájmů dobytka. Koupili jste krávu od sedláka, a když ji zabil vlk, přišli jsme o peníze. Mezi městem a venkovem existovala vzájemná komunikace, silná vazba, která dnes již neexistuje. O vymýcení vlka bylo rozhodnuto v roce 1884 ve všeobecném konsensu.

Jak se z démonizovaného druhu stal ten, který má být chráněn?

J.-MM: Poslední svědci nebo oběti útoků vlků zemřeli před několika desítkami let a průměrný Evropan zapomněl na zlo působené vlky. Během jedné generace, od 60. let 20. století, se toto nebezpečné zvíře stalo symbolem divoké zvěře, poté biologické rozmanitosti, a to do té míry, že je dnes svatokrádež uznat, že vlk může být nebezpečný. Útoky na lidi jsou dnes vzácné, ale existují. Jsou případy hlášeny v Indii a Kanadě (ale také v Bělorusku, Rusku a Tádžikistánu, pozn. red.), riziko ve Francii je zatím malé. Vlk ale rychle pochopil, že poměr sil se za 150 let změnil a získává sebevědomí.

(1) Historie zlého vlka: 3000 útoků na člověka ve Francii, 15.– 20 . století , Fayard, 2007, 640 s., 32,50 EUR

stažený soubor (4).jpg

Jean-Marc Moriceau (nar. 1956 v Paříži), je emeritním francouzským profesorem historie na univerzitě v Caen, specialistou na historii venkova.

Zabývá se zejména otázkou vlka ve venkovských komunitách.

Na toto téma napsal mnoho vědeckých publikací.

Celosvětově je uznávaný jako největší odborník na tuto problematiku.

https://www.la-croix.com/En-generation-loup-devenu-lembleme-biodiversite-2021-08-13-1201170688