Soužití s vlky pohledem Evropské unie chovatelů

  • 10. listopadu 2023
  • 2 minuty čtení
  • 1100
V pátek 3.listopadu 2023 představil na 26. mezinárodní konferenci chovatelů ovcí a koz v hotelu LUNA v Koutech u Ledče nad Sázavou svou prezentaci s názvem "Soužití s vlky pohledem Evropské unie" chovatelů Tomáš Havrlant.

Prezentace popisuje současné problémy s ochranou vlků a její negativní vliv na pastevní chov zvířat a biodiverzitu v postižených oblastech v několika státech v Evropě.

Konkrétně se autor věnuje porovnání vývoje kolem ochrany stád a počtem škodních událostí v Česku a sousedním Sasku. Naši ochránci vlků nám dlouho dávali Sasko za příklad soužití s vlkem. Přes 20letou zkušenost s ochranou stád v Sasku, milionové náklady, snížení počtu „dostupných obětí“ (devastující snížení počtu chovaných ovcí) a neúnavnou propagaci vlků ze strany jejich zastánců, dosahuje poslední roky tamní provlčí politiky katastrofální výsledky.

Dále prezentace popisuje aktuální situaci s nárůstem škod v Německu, Švédsku, Norsku, Finsku, Švýcarsku.

Podrobně je popisovaná situace ve Francii, kde teprve ochranná střelba vlků zastavila nárůst škod. Zajímavé jsou vědecké důkazy o malé účinnosti ochranných opatření, které se vlci časem naučí překonávat.

Obrovský tlak ze strany vlků zažívá Litva, která má přes tisíc vlků na menší území, než je Česko.

Ve Slovinsku ochrana velkých šelem přispívá k vylidňování venkova a opouštění pastvin.

V celé Evropě má ochrana vlků v nevhodných oblastech negativní vliv na biodiverzitu a život dotčených aktérů ve venkovských oblastech. To si začíná uvědomovat i Evropský parlament a Evropská komise, která je připravena snížit ochranu vlků podle Směrnice o stanovištích.

Tomáš Havrlant - Soužití s vlky pohledem Evropské unie chovatelů, Kouty 3.11.2023

Soužití s vlky pohledem Evropské unie chovatelů, Kouty 3.11.2023


Français - Coexistence avec les loups du point de vue de l'Union européenne des éleveurs


Deutsch - Zusammenleben mit Wölfen aus Sicht der Europäischen Züchterunion


Lietuvių - Sugyvenimas su vilkais Europos veisėjų sąjungos požiūriu


Slovenija - Sožitje z volkovi z vidika Evropske zveze rejcev


English - Coexistence with wolves from the point of view of the European Breeders' Union