Soud povolil odstřel 222 medvědů do 30. září 2022

  • 16. srpna 2022
  • 2 minuty čtení
  • 318
Další prohra ekologických aktivistů. Správní soud Republiky Slovinsko založil své rozhodnutí na posudku skutečných odborníků, a ne podle přání aktivistů.

Ekologická organizace Alpe Adria Green prohrála právní bitvu proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí povolit letos do konce září ve Slovinsku odstřel 222 medvědů hnědých.

V rozhodnutí přijatém dne 16. června správní soud rozhodl, že žaloba Alpe Adria Green je neoprávněná. Proti rozsudku se nelze odvolat.

Soud založil své rozhodnutí na výslechu dvou profesorů biotechnologické fakulty v Lublani, kteří se oba podíleli na znaleckém posudku, který byl jedním z podkladů pro povolení odstranění přemnožených medvědů.

Rozhodnutí povolit utracení 222 medvědů hnědých do 30. září vydalo ministerstvo životního prostředí v únoru, ale soud jej v březnu odložil do rozhodnutí o odvolání Alpe Adria Green.

Organizace tvrdí, že každé takové povolení k odstranění medvědů je nezákonné a že podle slovinské a mezinárodní legislativy je povoleno utratit pouze ty medvědy, u kterých bylo prokázáno, že napadli lidi.

Po odstřelu se populace medvěda hnědého ve Slovinsku sníží z odhadovaných 1 000 na přibližně 800 zvířat.

Soud shledal, že plánovaný odstřel „nepoškodí zachování příznivého stavu ochrany populace medvědů ve Slovinsku“.

Odmítl argument, že zájmu ochrany lidského zdraví lze dosáhnout individuálním přístupem, a prohlásil, že plánovaný odstřel je opodstatněné kvůli zvýšenému počtu konfliktů mezi lidmi a medvědy v důsledku vysoké hustoty medvědí populace.

Alpe Adria Green (AAG) oznámila žalobu proti Slovinsku u soudu EU.

Aktivisté z AAG svůj postup proti vlastnímu státu zdůvodňuje například tím, že za žádostí o odstřel medvědů je lobby kuchařů, kteří chtějí prodávat medvědí speciality :-)

„Rozhodnutím soudu jsme obdrželi potvrzení, že jsme při vydání povolení k zásahu do populace medvěda hnědého postupovali odborně a právně správně“ dodává Ministerstvo životního prostředí Slovinska.

Aktivisté ze skupiny Alpe Adria Green (AAG) na svých stránkách zveřejnili jména a profesní dráhu soudců a odborníků, aby umožnili veřejný tlak na jejich rozhodnutí.

Rozsudek:

https://145407f5-bce3-44e2-b007-e25fc30f66c0.filesusr.com/ugd/f26af4_96ab5504c3f24527bfda44da447305d0.pdf

https://www.total-slovenia-news.com/lifestyle/10407-court-allows-culling-of-222-bears-by-september-30

https://alpeadriagreen.org/2022/08/12/lovci-bodo-z-blagoslovom-upravnega-sodisca-legalno-pobili-222-medvedov/