Rybožraví predátoři v nemilosti: ministři vyzývají k řešení problému

  • 25. července 2022
  • 2 minuty čtení
  • 263
V Bruselu zasedala 18. 7. 2022 Rada pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH). Účastnili se představitelé ministerstev zemědělství ze všech členských států. Vzhledem k právě probíhajícímu předsednictví ČR v EU jednání vedl český ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Na přetřes se dostali také rybožraví predátoři.

Ministři zemědělství Evropské unie na pravidelném jednání Rady pro zemědělství a rybolov v Bruselu požadovali především rychlé schválení strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP).

Rada Agrifish zabývala také rybožravými predátory. Jedním ze závěrů Rady o nových strategických pokynech EU pro akvakulturu je, že Rada

"Rada se znepokojením konstatuje, že v posledních letech se pro provozovatele akvakultury staly značným problémem rostoucí populace predátorů, a to zejména chráněných druhů, jako jsou kormoráni a vydry. Zdůrazňuje skutečnost, že v mnoha oblastech jsou škody takového rozsahu, že podniky již nejsou ekonomicky životaschopné, a že pouhé kompenzace za ztráty způsobené predátory nejsou ekonomicky udržitelné. Poukazuje na to, že tento problém je další překážkou pro růst odvětví akvakultury, neboť v mnoha oblastech snižuje udržitelnost a ekonomickou životaschopnost tohoto odvětví a maří možnosti obživy závislé na akvakulturních činnostech. Naléhavě vyzývá Komisi, aby včas určila efektivní a účinná celounijní opatření v oblasti řízení s cílem zamezit škodám způsobeným predátory, které mají negativní dopad na akvakulturu, nebo tyto škody omezit."

Kompletní dokument k závěrům Rady najdete na stránkách českého předsednictví zde.

Je to naděje i pro chovatele hospodářských zvířat, ktří jsou napříč Evropou konfrontovaní s predací velkých šelem, především vlků.

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/07/18/council-approves-conclusions-on-the-new-aquaculture-strategic-guidelines-for-a-more-sustainable-resilient-and-competitive-aquaculture-sector/

https://www.crsusti.cz/cz/aktuality/rada-eu-pro-zemedelstvi-a-rybolov-agrifish-vyzvala-evropskou-komisi-k-reseni-otazky-rybozravych-predatoru

https://aktivni-rybolov.cz/rybozravi-predatori-v-nemilosti-ministri-vyzyvaji-k-reseni-problemu/