Rakousko: Mohou být vlci "integrováni"?

  • 12. července 2023
  • 2 minuty čtení
  • 271
Zemský radní vlády spolkové země Vorarlbersko Christian Gantner požaduje po dalších útocích rychlé a nebyrokratické odstranění problémových vlků.

Vorarlbersko je nejzápadnější rakouská spolková země.

Podle Gantnera poslední zabíjení vlků hospodářských zvířat ukazuje, jak obtížné je integrovat vlka do naší kulturní krajiny:

„Přítomnost vlka vedla nejen k vážným změnám v chování jelenů a srnců, ale je nyní spojena i se ztrátami a těžkými, mučivými zraněními hospodářských zvířat. Tato situace již není přijatelná pro vorarlberské zemědělství a vysokohorské zemědělství, zejména v oblastech, kde opatření na ochranu stád nejsou pro chovatele zvířat vzhledem k obzvláště obtížnému terénu možná.

Je nepřijatelné, aby dobré životní podmínky zvířat najednou přestaly hrát v přítomnosti vlků roli. V případě bolestivě zabitých ovcí a koz naše hospodářská zvířata byla hozena napospas vlku.“

V rámci managementu vlků připraveného pro Vorarlbersko na základě Směrnice je odstranění problémových vlků umožněno rozhodnutím úřadů.

Ale tento postup je příliš složitý a zdlouhavý v případě očekávaných námitek a protestů ze strany ochránců vlků, když je potřeba rychle jednat.

„Přírodní romantismus a ideologie ohrožují naše zemědělství a vysokohorské hospodaření,“ zdůrazňuje zemský radní Christian Gantner, který je odpovědný za zemědělství, cestovní ruch, regiony, dobré životní podmínky zvířat a lesní hospodářství.

https://www.meinbezirk.at/vorarlberg/c-lokales/die-woelfe-im-laendle_a6159002

https://vorarlberg.at/-/christian-gantner

https://vorarlberg.orf.at/stories/3215479/