Radegast vítá návrat vlků do naší krajiny. Ocenila to Agentura ochrany přírody

  • 10. února 2022
  • 2 minuty čtení
  • 514
Je to úspěšná angažovaná reklama nebo projev naivity a nepochopení vážného problému ochrany přírody? Podpoří ocenění AOPK prodej této značky nebo je to tzv. polibek smrti ?

Vyhrává bagatelizace problémů spojených s tzv. návratem vlků.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) udělila Pivovaru Radegast ocenění za jeho kampaň vysílající jasný postoj k ochraně vlků v české krajině i za další aktivity zaměřující se na ochranu životního prostředí. Do nošovického pivovaru putuje cena v kategorii Počin roku.

Hlavní hrdina televizního spotu na pivo Radegast Ratar stojí v příběhu před nelehkým rozhodnutím. Má na vlka ohrožujícího jeho ovce vystřelit, nebo jej nechat volně běžet pryč?

Josef Jalůvka, manažer značky Radegast, dodává: „Rozhodnout se správně v náročných situacích je však někdy velmi těžké. V našich kampaních poukazujeme na to, že správného chlapa nedělají svaly, ale právě jeho rozhodnutí, a tak je tomu i v našem „vlčím příběhu“.“

Cenu AOPK ČR za rok 2021 předal děkan Fakulty životního prostředí ČZU Vladimír Bejček a ředitel AOPK ČR František Pelc. Předání bylo součástí konference Vybrané problémy naší přírody a krajiny, kterou AOPK ČR pořádala spolu s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí.

Cílem ocenění je upozornit na zajímavé počiny, které pomáhají zlepšit stav české přírody a krajiny. „Radegast nás oslovil tím, že hrdina jejich kampaně se v těžké situaci rozhodl správně. To v kontextu tuzemské, mnohdy vyhrocené debaty o návratu vlků do naší krajiny, není úplná samozřejmost. Naopak je to velmi potřebný postoj,“ upozorňuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která je státní instituce zajišťující odbornou i praktickou péči o naši přírodu.

https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/ceny-aopk-cr-udeleny-ziskal-je-pivovar-radegast-a-celozivotni-prace-pro-prirodu/

https://www.cysnews.cz/ostatni/pivovar-radegast-vita-navrat-vlku-do-nasi-krajiny-jako-pocin-roku-to-ocenila-agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky/

https://fm.denik.cz/podnikani/radegast-vita-navrat-vlku-do-nasi-krajiny-ocenila-to-agentura-ochrany-prirody-20.html

reklama na

https://www.youtube.com/watch?v=tE_VUqdtpQw