Průzkum ukazuje jasnou většinu averze Němců k usazování a šíření vlků

  • 9. června 2023
  • 2 minuty čtení
  • 220
Renomovaný deník kreiszeitung.de, který vychází už od roku 1860, zveřejnil průzkum mínění o postoji k současné situaci kolem vlků v Německu.

Průzkum kreiszeitung.de ukázal, že téměř 90 procent dotázaných se vlků bojí

Zeptali se čtenářů: „Myslíte si, že je správné, že vlk opět žije v Německu?“ Hlasovalo celkem 4129 lidí z celého Německa (v době napsaní článku, konečné výsledky jsou ještě přesvědčivější).

Většina z nich se jasně vyslovila proti vlkovi. 3685 lidí zvolilo odpověď „Ne, děsí mě, že v Německu zase žijí vlci“. To je 89,33 procenta.

Poměrně málo voličů si myslí, že vlk je důležitý. Pro vlka žijícího v Německu se opět vyslovilo 410 lidí, ani ne 10 procent, a uvedli: „Ano, vlci jsou důležití pro ekosystém.“

30 lidí se zdrželo hlasování.

Zastánci vlků ale veřejnosti prezentují svá data.

Tvrdý kontrast: Průzkum ochranářů z Nabu ukazuje úplný opak

Přestože průzkum kreiszeitung.de není vědeckým průzkumem, je v příkrém kontrastu s průzkumem Naturschutzbund z roku 2021, v němž bylo celkem 2360 lidí dotazováno ústavem pro výzkum veřejného mínění Forsa. Zde 35 procent respondentů uvedlo, že „pevně“ věří, že vlci patří do naší krajiny stejně jako jiná divoká zvířata. Dalších 42 procent s tím souhlasilo poněkud opatrněji, „spíše“. Nabu dochází k závěru, že celkem 77 procent dotázaných považuje za potěšující, že zde vlci opět žijí.

Jedna věc je jasná: čím více zvířat umírá a počet děsivých setkání s vlkem ve venkovských oblastech narůstá, hlasy těch, kteří se ho bojí, sílí.

Škody hlavně zemědělcům: hospodářská zvířata zabíjejí vlci stále častěji

To podněcuje strach a nenávist. To je důvod aktuální nálady zachycené kreiszeitung.de o vlku. Škody způsobené vlky postihují zejména zemědělce: počet zabitých zvířat jen v Dolním Sasku v letech 2008 až 2020 každoročně prudce narůstal ze 110 na 1078 zvířat ročně. Vyplývá to z údajů vlčího úřadu dolnosaského zemského úřadu pro vodní hospodářství, ochranu pobřeží a ochranu přírody (NLWKN).

https://www.kreiszeitung.de/lokales/niedersachsen/wolf-niedersachsen-abschuss-jagd-schutz-umfrage-angst-nabu-bremen-nlwkn-92137039.html