Propagace vlků přináší velké peníze.

  • 21. června 2023
  • 2 minuty čtení
  • 258
V Německých médiích se nedávno popsal byznys spojený s vlky a jejich propagací od různých neziskovek.

Wolfinfo-Aktuell nedávno napsal následující komentář k byznysu, který je spojený s "Návratem vlka" v Německu. Dá se s velkou pravděpodobností předpokládat, že podobný model funguje napříč Evropou.

Vlk je zpět v Německu, ochránci přírody i zelení ministři jásají. Romantický příběh má ale háček: vlk je příliš chytrý na to, aby se držel scénářů ekologických romantiků.

Ochránci přírody doufali, že návrat vlka spustí jakousi ekologickou řetězovou reakci: stačilo jen vrátit vlky na vrchol potravního řetězce, aby se obnovila původní biodiverzita.

Ideální verze "Návratu vlka" má jen jeden háček. Nefunguje pro biodiverzitu, ale proti ní.

„Dokud nevládní organizace jako NABU, BUND a WWF mají každý rok milionové příjmy spojené s mediálním produktem „Návrat vlka“ prostřednictvím darů a dotací, nic se na vývoji nezmění. Až když se vlci stanou „nevýdělečnými“, mají pastviny a pastevectví znovu šanci. Snad nebude pozdě" píše se v článku.

To je depresivní vyhlídka. Zasvěcený článek deníku WELT „Zelená pohádka o dobrém vlkovi “ působivě popisuje, jak funguje vlčí obchodní model. Příznivci neomezené reprodukce vlků otočí několik milionů EUR ročně pomocí vlčího stroje na peníze. To nevládním organizacím a celému „vlčímu průmyslu“, který se kolem celé katastrofy vytvořil, přináší obrovské množství peněz.

Jedná se o různé neziskovky a poskytovatele služeb, kteří se starají o management vlků nebo o poradenství. Dále jde o dodavatele různých prostředků na hlídání hospodářských zvířat nebo společnosti, které prodávají psy, ploty a doplňky.

Tyto ekonomické zájmy v současnosti převažují nad potřebami obyvatel ve venkovských oblastech, které terorizují vlci, a nad potřebami pasoucích se zvířat a biodiverzitou.

Přesto si troufáme doufat, že v nepříliš vzdálené budoucnosti si většina voličů uvědomí, že takhle to dál nejde. Žijeme v demokracii a ne v diktatuře vlčích zisků. Diktatura aktivistů spojených s příjmy z vlků musí být co nejrychleji demokraticky ukončena.

Důležitým krokem bude, aby média konečně splnila svůj hlavní úkol a informovala veřejnost s věcně správnými fakty. V současnosti prakticky všechna média šíří provlčí propagandu až příliš jednostranně a nekriticky, případně je pravda zamlčována, relativizována či zlehčována.

http://wolflos.ch/2021/11/14/wolfsgeld-frisst-demokratie/

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus169642711/Das-gruene-Maerchen-vom-guten-Wolf.html

https://www.facebook.com/wolfinfoaktuell/