Přístup k vlků: Nebezpečná Šípková Růženka

  • 27. března 2021
  • 4 minuty čtení
  • 584
Názor na vlčí politiku paní Sabine Leopold (pracuje na webu Agrarheute jako hlavní redaktorka) vyjadřuje obavy z nebezpečné eskalace problémů s vlky v sousedním Německu. Jestli se nezmění situace, bude to i naše budoucnost.

Vlci už nejsou v Německu jen plachými obyvateli lesů. Stále častěji a se stále menším strachem se vydávají do blízkosti lidí.

To je již dlouho velkým problémem pro chovatele pasených zvířat. Ale poslední dobou také pro lidi a pro samotného vlka, pokud se přístup k němu nezmění.

Žádné divoké zvíře v Německu nedostává tolik pozornosti médií jako vlk. V posledních několika letech se vlkem zabývaly hlavně zemědělská média, ale vlk se nyní pravidelně potuluje v denících a zpravodajských pořadech. Není divu: vlci se čím dál častěji přibližují k lidem. Aby si mladí vlci našli svá vlastní území, stále častěji jim zůstávají k dispozici pouze osídlené nevhodné oblasti. Konflikty jsou nevyhnutelné, dokonce i mimo již tak vážně dotčené chovy domácích zvířat.

V přístupu k regulaci vlka v této zemi se však zatím téměř nic nemění. Obhájci vlků a odpůrci vlků se stále horlivě hádají bez zásadního posunu v této věci. Každý vlk určený k odstranění kvůli neobvyklému chování se stává signálem pro jejich ochránce, jako by byl poslední svého druhu na světě.

Populace vlků se podle Federálního dokumentačního a poradenského centra pro vlky (DBBW) od roku 2015 v Německu zvýšila o 30 procent ročně.

Každý rok je více mladých vlků. Ve sledovaném období 2019/20 bylo v této zemi zaznamenáno celkem 431 vlčat. Pro rok 2022 to znamená, že obsadí zhruba 200 nových teritorií!

Vlk se proto stále více mění z virtuálního symbolu pro ochranu druhů na reálný problém při procházkách městy a vesnicemi.

Možný maximální limit populace vlků v regionu silně závisí na společenském přijetí. To potvrdil Stefan Nilles z Dolnosaského vlčího úřadu na online panelové diskusi, kterou 23. března 2021 uspořádala Nadace Konrada Adenauera.

Čekáme tedy, až počet vlčích útoků vytvoří v naší populaci dostatečný odpor? Považuji to za nebezpečný přístup. Již dlouho je prokázáno, že doporučovaná ochrana stád, nemůže útokům vlků dostatečně zabránit. Stále více vlků si uvědomuje, že je mnohem pohodlnější lovit na oplocených pastvinách než v lese.

I když člověk zcela ignoruje problémy zemědělství, nekontrolovaný růst populace vlků je časovanou bombou.

Odborník na dolnosaské vlky Nilles uvádí, že za posledních 50 let bylo vlky zabito osm lidí.

Ale další vlčí odborník, kanadský biolog Valerius Geist, o těchto počtech pochybuje. Podle jeho názoru byly útoky vlků v posledních několika desetiletích záměrně bagatelizovány, aby se lidi zbavili strachu. Geist předpokládá, že v Kanadě a USA nejsou útoky vlků na člověka medializovány, aby nedošlo k poškození přírodní turistiky. Sebevědomí těchto predátorů se však na mnoha místech stupňuje, protože lidé se přestali bránit útokům. Útoky na pasoucí se zvířata jsou pouze začátkem vývoje. Geistova hodnocení jsou založena na jeho vlastních pozorováních.

Neexistuje historické srovnání se současnou situaci, zejména zde v Německu. Není celosvětově znám žádný příklad, kdy by se vlci v tak hustě osídlené zemi objevili v tak vysokém počtu. Ve skutečnosti patří populace vlků v některých spolkových zemích (Dolní Sasko, Braniborsko, Sasko, Sasko-Anhaltsko) k největším na světě. Německo nemá nedotčené území, takže jej nelze srovnávat se Sibiří nebo Aljaškou. Setkání a následné konfrontace s lidmi jsou proto nevyhnutelné. Historicky je novým faktem, že vlk nebyl nikdy tak bezpodmínečně chráněn jako tady a teď.

Predátor byl po staletí loven v masovém měřítku, což téměř vedlo k jeho vyhynutí. Nyní jsme upadli do opačného extrému: vlkům se nesmí ublížit. Jsou chránění nejen před smrtí, ale také před strachem a stresem.

Inteligentní a přizpůsobivý predátor se za několik generací naučil dvě věci: Blízkost člověka neznamená nebezpečí a člověk nabízí bohatý bufet. Na začátku s pasoucími se zvířaty.

Co by však mělo zabránit tomu, aby vlk nenapadal psy, kočky - a ano: také lidi!

Vlci si dnes díky jejich ochráncům pěstují obraz neškodnosti. To se zvláště učí děti. V podání ochránců vlků je dítě chytřejší než otec, který má ze setkání s vlkem ve městě obavy. Dokonce přirovnávají vlky k veverkám, které se přeci také toulají městem.

Vzdělávání lidí o ochraně přírody je důležité. Ale učit je, že divoká příroda je všude a vždy přátelská, neškodná a neomezeně žádoucí, je trestné. Zejména s ohledem na tento druh neziskových aktivit s veřejností musí odpovědné osoby reagovat dříve, než dojde ke katastrofě.

Protože realistické chápání přírody nejen chrání lidi a jejich zvířata před vlky, ale také dlouhodobě chrání vlky před lidmi. Jinak se rychle nálada ve společnosti změní. A vlk to odnese.

Kráceno

https://www.agrarheute.com/land-leben/umgang-wolf-gefaehrlicher-dornroeschenschlaf-579460?utm_campaign=share-link&utm_source=agrarheute&utm_medium=email