Předsedové vlád v oblasti Alp se shodli na spolupráci v oblasti vlků

  • 21. října 2022
  • 2 minuty čtení
  • 228
Deset zemí Arge-Alp v Innsbrucku se dohodlo na společném řízení vlčí populace. Cílem je nadnárodní hodnocení příznivého stavu populace a snížení stupně ochrany.

To je jeden z výstupů shromáždění po oslavě 50. výročí Arge Alp v Mösernu u Telfsu. V pátek 21.10.2022 se v Innsbruckém Hofburgu sešli předsedové vlád Alpské aliance na své 53. konferenci.Ve skupině Arge-Alp polupracuje 10 regionů, provincií, kantonů a spolkových zemí z Rakouska, Německa, Itálie a Švýcarska.

bbbbb.png

Spojuje je sousedství v Alpském regionu. V roce 1972 položili předsedové vlád Svobodného státu Bavorsko, autonomní provincie Bozen-Jižní Tyrolsko, kantonu Graubünden, regionu Lombardie a spolkových zemí Vorarlbersko, Tyrolsko a Salcbursko základ pro úzkou spolupráci napříč státy regionální hranice. V roce 1973 přijala pozvání k práci autonomní provincie Trento, v roce 1982 kanton St. Gallen a v roce 1986 kanton Ticino. Do pracovní skupiny alpských zemí v současnosti patří téměř 26 milionů lidí, kteří žijí na 142 366 km2.

V rámci dnešní 53. konference předsedů vlád bylo rozhodnuto o nadnárodním managementu vlků.

Důležitým tématem během tyrolského předsednictví Arge Alp byla problematika velkých šelem a ochrany alpského horského zemědělství. Za tímto účelem chtějí zlepšit nadnárodní monitoring, zejména pokud jde o vlky. Je třeba vyměňovat a porovnávat data a vzorky DNA, harmonizovat metody genetického testování v alpské oblasti, aby byla konečně vytvořena společná databáze. Cílem je nadnárodní hodnocení stavu populace vlků a snížení stavu ochrany. Země Arge-Alp také prosazují opatření na ochranu stád.
Günther Platter.jpg
„Hospodaření na horských farmách a pastvinách není jen kulturní a tradiční součástí naší společnosti. Má také obrovský význam pro drobné alpské zemědělství, biologickou rozmanitost a krajinu. V konečném důsledku je to také turistický a ekonomický faktor ve venkovských oblastech,“ řekl rozhodně tyrolský guvernér Günther Platter.

jihotyrolský guvernér Arno Kompatscher.jpg

Na téma vlků hovořil i jihotyrolský guvernér Kompatscher. „Pokud jde o vlky, je naléhavá potřeba jednat, ale bohužel se zdá, že na úrovni státních a evropských rozhodujících činitelů není dostatečné povědomí o problému s vlky,“ řekl Kompatscher, který společný postup Arge-Alp obhajuje v Bruselu.

https://www.argealp.org/de/arge-alp/ueber-uns

https://www.stol.it/artikel/politik/arge-alp-regierungschefs-vereinbaren-zusammenarbeit-bei-wolf-und-klima