Polsko: Navrhujeme plánovaný odstřel vlků

  • 7. června 2022
  • 2 minuty čtení
  • 320
Šéf Polského mysliveckého svazu Paweł Lisiak uvedl, že z dlouhodobého hlediska nelze upřednostňovat blaho jednoho druhu zvířat před ostatními a vlk je velký predátor, který má významný dopad na populace ostatních zvířat.

Lisiak připomenul, že média už delší dobu zveřejňují stále více informací o nárůstu počtu vlků v Polsku.

"Vlk, stejně jako všechny chráněné druhy, si zaslouží naši pozornost. Nárůst populace tohoto druhu je nepopiratelným úspěchem organizací, které aktivně pracují na ochraně tohoto druhu" - napsal. "Výsledkem je, že konfliktů mezi vlkem a člověkem je stále více. Myslivci dostávají od veřejnosti a samospráv stále více žádostí o pomoc v souvislosti se strachem z těchto predátorů" - uvedl šéf svazu.

Poznamenal, že v případě vlků je polská společnost – stejně jako v jiných zemích – rozdělená.

"Pro zemědělce je skutečným problémem zabíjení hospodářských zvířat vlky. Ve venkovských oblastech přibývá případů napadení psů. V některých regionech naší země narůstají obavy z vlků napadajících lidi" – řekl.

Podle Lisiakova názoru „to vše dokazuje nebezpečné vymizení přirozeného strachu vlka z lidí“. „Už jsou zprávy o vlcích žijících na okrajích velkých měst. I vědci, kteří byli dříve proti omezování vlčí populace, uvádějí, že je nutné u těchto zvířat znovu vytvořit oboustranně výhodný strach z lidí“.

"Polský myslivecký svaz zastává názor, že v souvislosti s dalším přístupem k vlkům je třeba uvažovat o koncepci prof. Henryka Okarmy, jednoho z nejlepších specialistů v oboru velkých dravých savců. Tento vynikající vědec se domnívá, že kontrolované lov není v rozporu s chováním vlčí populace a jejich rozšiřováním. Všechny ostatní nápady, jako je odchyt vlků a jejich přesun na nekonfliktní místa, jsou nereálné.“

Vlk je v Polsku chráněným druhem teprve od roku 1998, dříve patřil mezi lovnou zvěř a nebyly s ním žádné vážné problémy.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/8113871,nagonka-na-wilki-pzl-atak-wilkow-zabijanie-wilkow.html