"Pokud vlk zůstane bez regulace, pastevní chov zvířat zmizí!"

  • 30. dubna 2022
  • 2 minuty čtení
  • 336
„Naše populace vlků roste každým rokem o 30 %. Útoky jsou stále častější. Takhle to dál nejde,“ varují pastevci v Německu.

Německý svaz farmářů, Svaz německých státních svazů chovatelů ovcí, Spolkový svaz německých chovatelů koz a Spolkový svaz pro zemědělsky chovanou zvěř požadují vlčí politiku bez nadpozemského glorifikování vlků a naivního vlčího romantismu.

Fakta jsou jasná: S ročním tempem růstu vlčí populace kolem 30 % a téměř 4 000 oficiálně potvrzených (skutečnost je mnohem vyšší) zabitých pasoucích se zvířat v roce 2020 na jedné straně a faktickým selháním ochrany hospodářských zvířat se pastevní chov v Německu ve střednědobém horizontu zlikviduje, pokud aktivní regulace vlka nebude ihned provedena.

"Chovatelé ovcí, koz, koní, skotu a zemědělský chované zvěře na pastvinách již neakceptují, že je poučují a urážejí ekologičtí aktivisté, zelení politici a různé neziskové organizace a asociace," řekl generální tajemník DBV Bernhard Krüsken.

DBV Bernhard Krüsken..jpg

„Zachování chovu pasoucích se zvířat nelze zajistit vřelými slovy politiků a šekovou knížkou pro chovatele, ale vyžaduje aktivní regulaci vlčí populace“

„Každý, kdo chce do budoucna podporovat biologickou rozmanitost ve venkovských oblastech, zajistit využívání travních porostů a udržovat kulturní krajinu, musí rychle a nebyrokraticky schválit odstřel nápadných vlků a regulovat celkový počet vlků regionálně diferencovaným přístupem, “ žádá Krüsken.

Na začátku letošního roku představila sdružení uživatelů půdy v Action Alliance Forum Nature (AFN) model regulace populace vlka v Německu, pomocí něhož lze pro každou spolkovou zemi určit jak přijatelnou populaci, tak míru odstranění vlka.

O hospodaření s vlky 26.4.2022 jednal i bavorský zemědělský výbor.

Mluvčí pro zemědělskou politiku poslaneckého klubu AfD v bavorském zemském parlamentu Ralf Stadler požaduje, aby se vlkovi zabránilo v pronikání do obydlených oblastí.

Ralf Stadler.jpg

"Jediná odpověď politiků je zatížit občany vyššími náklady na ochranu stád. Mnohem smysluplnější by bylo vytvořit konzistentní pravidla a právní jistotu při usmrcování vlků a zajistit, aby vlci mohli žít tam, kde se nedají očekávat střety zájmů." říká Stadler.

Stěžuje si, že se nic neděje a ohradníky, pastevci nebo pastevečtí psi téměř nepomáhají.

"Nerealistická přírodní romantika v levo-zeleném podání neřešený problém jen prohlubuje."

https://www.topagrar.com/jagd-und-wald/news/dbv-bleibt-der-wolf-ohne-regulierung-verschwindet-die-weidetierhaltung-13083695.html