Pokrytectví v ochraně různých zvířat před vlky.

  • 22. srpna 2022
  • 2 minuty čtení
  • 320
Ochranáři prosazují přirozený vývoj v krajině. Ale má to své limity. Pokud vlci drancují ovce a kozy zemědělců, tak je to přirozený proces. Když útočí na území jejich projektů, tak je to pro ně nepřípustné.

S 1,80 m vysokým a deset kilometrů dlouhým plotem mají být chráněni divocí koně v Merfelder Bruch ( Severní Porýní-Vestfálsko ). Obora pro divoké koně v Merfelder Bruch se nachází asi 12 km západně od Dülmenu v rozsáhlé přírodní rezervaci. V letech 1840 – 1850 byli od vévody z Croy odchyceni slavní dülmenští divocí koně a v oboře jim bylo poskytnuto nové prostředí, které se zachovalo dodnes. Divocí koně žijí v Merfelder Bruch po celý rok. Odpradávna se zde na pozemku vévody z Croy nacházela obora pro divoké koně, kde se na zhruba 400 hektarech může přirozeně pohybovat až 400 zvířat. Koně zcela podléhají přirozenému výběru, stejně jako by byli ve volné přírodě.

Ale přirozený vývoj má pro ochranáře své limity – neplatí pro útoky vlků.

Poté, co vlk před časem zabil daňka v této oboře, panuje mezi ochranáři obava, že by vlk mohl jít také po divokých koních. Vlk by mohl stádo také vyplašit a to by ohrozilo přilehlé silnice. Podle rozhodnutí majitelů dochází k odstranění mladých hřebců za stáda, aby nedocházelo k bojům o klisny. Vlci naruší hierarchii ve stádě a plánované zásahy do populace.

V tomto případě nevadí znemožněná průchodnost krajiny a zachování biokoridorů.

Počínaje tímto týdnem vyroste na ploše cca 400 hektarů ochranný plot vysoký minimálně 1,8 m z vázaného pletiva a opatřený elektrickým drátem. Tím se přeruší i stávající cyklostezky.

„Chápu každého, kdo nechce, aby kolem obory pro divoké koně byl postaven vlčí plot. Protože to vlastně nechci ani já,“ řekl hlavní představitel administrativy vévody z Croy Joachim Menke. „Jiné řešení, jak zabránit vniknutí vlků není. Byly už potvrzeny tři útoky vlků a my tady vlky nepotřebujeme.“

https://wildpferde.de/

https://naundrupshof.com/en/2021/12/02/merfeld-wild-horses/

https://www.pirsch.de/news/nach-wolfsangriff-wildpferde-sollen-besser-geschuetzt-werden-36142