Petice. Za ochranu pastevectví, proti nekontrolovatelnému šíření vlčí populace

Petice "Za ochranu pastevectví, proti nekontrolovatelnému šíření vlčí populace"

V pátek 10.května 2019 vznikla petice Za ochranu pastevectví, proti nekontrolovatelnému šíření vlčí populace.

Už první den ji podepsalo kolem 400 lidí, kteří se účastnili Manifestace za ochranu pastevectví ve Vernéřovicích.

Od té doby petici podpořilo několik tisíc lidí napříč republikou.

Požadavky formulované v textu odpovídají podobným iniciativám napříč Evropou.

PETICE

Za ochranu pastevectví, proti nekontrolovatelnému šíření vlčí populace

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

V posledních letech dochází k dramatickému nárůstu vlčí populace. S tím je spojený obrovský tlak na chovatele pasených zvířat. Čím dál častěji dochází k neomluvitelnému utrpení zvířat, která jsou terčem útoků vlků. Zkušenosti z ciziny ukazují, že i přes vynaložení obrovských finančních a pracovních nákladů, nelze těmto útokům účinně zabránit. Žádáme příslušné státní orgány o změnu současné právní úpravy, která vlka chrání po celém území republiky.

NAŠE POŽADAVKY

  • Rajonizace vlčí populace – vymezení území bez vlků
  • Stanovení počtu vlků, který je únosný pro jednotlivé regiony
  • Povolit eliminaci vlků při napadení stáda
  • Vyřazení vlka ze seznamu kriticky ohrožených druhů ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.
  • Podporujeme požadavek na vyřazení vlků ze současného stupně ochrany v Bernské úmluvě a ve Směrnici o stanovištích (Směrnice Rady č. 92/43/EHS z 21. května 1992)
  • Hrazení 100 % přímých i nepřímých nákladů spojených s vlky
  • Vyplácení reálných náhrad za škody v krátkém čase

Petici je možné podepsat také na internetu na odkazu:

https://www.petice.com/za_ochranu_pastevectvi_proti_nekontrolovatelnemu_ieni_vli_populace

PETICE.docx